Apostolska Grupa Młodzieży

Apostolska Grupa Młodzieży powstała w listopadzie 2010 roku. Pierwszym celem spotkań było formowanie grupy teatralnej prowadzonej przez ks. Mikołaja Pieca. Z czasem obowiązek prowadzenia spotkań przejęli animatorzy z naszej parafii. Na spotkaniach poruszane są interesujące tematy, dotykające każdego z nas. Różne zagadnienia, tematyczne filmy czy wyjazdy mają na celu zbliżenie młodych do Boga, zrozumienie - przez nich - życia. Formy prowadzenia spotkań bardzo integrują młodzież, dzięki czemu nawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie. Spotkania Apostolskiej Grupy Młodzieży odbywają się co piątek o godzinie 19:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.