Sakrament Chrztu Świętego

W naszej Parafii Sakramentu Chrztu udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11:00.

Dziecko należy ochrzcić jak najwcześniej po urodzeniu (najpóźniej do 2 miesięcy). Dziecku nadajemy imiona święte, aby miało swojego Patrona w niebie. Chrzest należy zgłosić w kancelarii miesiąc wcześniej.

Zgłaszając dziecko do chrztu należy przynieść ze sobą do kancelarii:

  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • metrykę ślubu kościelnego rodziców lub odpis kontraktu cywilnego, gdy nie mają ślubu kościelnego
  • zaświadczenia dla chrzestnych z parafii zamieszkania, że mogą pełnić tę funkcję.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  • ukończyły 16 rok życia
  • były ochrzczone i bierzmowane
  • są praktykującymi katolikami czyli modlą się, regularnie uczęszczają na Mszę św., często przystępują do Komunii Św., mają ślub kościelny, cieszą się w swym otoczeniu dobrą opinią oraz dają swym chrześcijńskim życiem dobry przykład; w wypadku młodzieży konieczne jest, aby była bierzmowana oraz uczęszczanie na religię w szkole potwierdzone indeksem; nie wolno dopuszczać do funkcji chrzestnych osób żyjących w związku cywilnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na religię w szkole.


Rodzina dziecka powinna w dniu chrztu przystąpić do Komunii Św., a następnie troszczyć się o życie religijne ochrzczonego dziecka.