Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbywa się przez 3 lata w klasie I, II. III gimnazjum.

Oprócz przygotowania w ramach katechezy szkolnej, odbywa się ono w naszej kaplicy. Celem tych spotkań jest pogłębienie życia religijnego młodzieży i wzmocnienie więzi z własną parafią.

  • Klasa trzecia gimnazjum ma spotkania comiesięczne w kaplicy oraz mszę św. obowiązkową w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9:00.
  • Klasa druga ma obowiązek skorzystać z 10 katechez w pierwszym semestrze i uczestniczyć obowiązkowo we mszy św. w pierwsze piątki miesiąca przez cały rok o godz. 17:00.
  • Klasa pierwsza uczęszcza obowiązkowo na 10 katechez w drugim semestrze i na msze św. pierwszopiątkowe o godz. 17:00 przez cały rok.

Każda z tych klas ma swój dzienniczek, w którym notuje wyznaczone nabożeństwa i przystępowanie do sakramentu pokuty.

Prosimy rodziców o czuwanie nad tym przygotowaniem, udział we mszy św. razem z młodzieżą oraz o dawanie przykładu życia religijnego w rodzinie (niedzielna msza św., czytanie prasy katolickiej, przygotowanie do świąt przez udział w rekolekcjach).

Po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, młodzież ma obowiązek dalej uczestniczyć w katechezie szkoły ponadgimnazjalnej, pogłębiać swoja wiarę, odważnie wyznawać ją, bronić oraz według niej żyć. Ważne jest również wzmacniane nabożeństwa do Ducha Świętego.