Sakrament Małżeństwa

Okres narzeczeństwa (rok przed ślubem) należy rozpocząć uroczystymi zaręczynami. W tym okresie należy poznać się dobrze, zwłaszcza pod względem charakteru i życia religijnego. Jest to warunek udanego małżeństwa. Na zapowiedzi należy zgłosić się 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Do kancelarii parafialnej należy przynieść:

  • najnowsze i pełne świadectwa chrztu z adnotacją „do ślubu kościelnego”
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo z religii tzn. świadectwo maturalne lub z III klasy szkoły zawodowej; w razie nieukończenia nauki religii należy podjąć katechezę uzupełniającą i przez 5 tygodni skorzystać przynajmniej z 10 katechez.
  • trzy zaświadczenia z USC o braku przeszkód do ślubu konkordatowego.

Wszystkich narzeczonych obowiązuje kurs przedmałżeński trwający cztery tygodnie, trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia rodzinnego oraz dwie rozmowy z duszpasterzem.

Okres narzeczeństwa powinien być wypełniony wspólną modlitwą, częstym udziałem we Mszy św., korzystaniem ze spowiedzi św. i Komunii Św. Pierwsza spowiedź św. powinna być spowiedzią generalna czyli z całego życia.

Sakrament małżeństwa powinno się przyjmować w czasie Mszy św., w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Modlitwie za młodych powinna towarzyszyć obowiązkowa Komunia Św., do której przystępują rodziny nowożeńców.

Warunkiem udanego i szczęśliwego życia małżeńskiego oraz rodzinnego jest solidne życie religijne od początku małżeństwa.