Parafialny Dom Kultury

włącz

W dniu 27.09.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Parafią Rzymskokatolicką św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu, dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Realizacja niniejszego zadania o nazwie Ukończenie Budowy Domu Kultury przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu obejmuje wykonanie elementów żelbetowych poziomu 1 i stropu nad poziomem 1, konstrukcji dachu, pokrycia dachowe i elementy sklepienia ceglanego.

Powstanie Domu Kultury z salami spotkań, aulą, zapleczem sanitarnym, gospodarczym, technicznym i garderobą pozwoli na wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego osiedla i okolic. W budynku będą organizowane spotkania formacyjne, zajęcia muzyczne, teatralne, koncerty, prelekcje dla dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów. Będą z niego korzystać organizacje pozarządowe powstałe przy Parafii realizujące zadania kulturalne.

Realizacja zadania odbywa się w okresie 01.08.2023 r. – 31.12.2023 r.

Całkowity koszt zadania wyniesie 630250 zł, z czego kwota dofinansowania ze strony MK i DN to 500000 zł.

 

Ukończenie budowy

Duszpasterze

ks. Janusz Michalik

Proboszcz
Data święcenia 17 maja 1997 r.
W parafii od 12 sierpnia 2018 r.

ks. Łukasz Matuszyk

Wikariusz
Data święcenia 27 maja 2017 r.
W parafii od 27 sierpnia 2020 r.

ks. Paweł Szewczyk

Pomoc duszpasterska
Data święcenia 17 maja 1997 r.
W parafii od 1 września 2022 r.

Parafia podobna jest do studni stojącej na środku wioski,
każdy może do niej podejść i się napić.

św. Jan XXIII