Liturgiczna Służba Ołtarza

Spotkania: sobota, godz. 9.00

Przyjmujemy kandydatów na ministrantów. Naprawdę warto zostać ministrantem i poświęcić trochę swojego czasu Panu Bogu.

Patronami ministrantów są:

 • św. Tarsycjusz - męczennik rzymski, III wiek
 • św. Stanisław Kostka - XVI wiek (Polska)
 • św. Alojzy Gonzaga - XVI wiek (Włochy)
 • św. Jan Berchmans - XVII wiek (Belgia)
 • św. Dominik Savio - XIX wiek (Włochy)

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ” MINISTRANTA

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Wejdę w Twój dom z całopaleniem i wypełnię, co ślubowałem Tobie,
co wymówiły moje wargi, co usta moje przyrzekły w ucisku. 

Psalm 66