Zatwierdzenie projektu koncepcyjnego nowej świątyni

włącz

Kościół

Dnia 11 czerwca 2018 r. w siedzibie Kurii Tarnowskiej, podczas spotkania z udziałem Księdza Mikołaja Pieca i architekta Pana Andrzeja Mikulskiego, komisja kościelna do spraw budownictwa i architektury świątyń zatwierdziła projekt koncepcyjny naszej nowej świątyni parafialnej. Trzy dni później, 14 czerwca, podczas osobnego spotkania, z projektem zapoznał się osobiście Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż, wyrażając swoją akceptację. Uwagą poczynioną przez Księdza Biskupa było zalecenie wykonania kaplicy wieczystej adoracji.

Zatwierdzony przez komisję kościelną i Księdza Biskupa projekt koncepcyjny nowego kościoła został przedłożony członkom naszej Rady Parafialnej i Rady Gospodarczej dnia 21 czerwca 2018 r. Podczas spotkania z autorem projektu i Księdzem Mikołajem, członkowie obu Rad mieli możliwość zaopiniowania projektu i zaproponowania ewentualnych korekt. Poruszono sprawę budowy dzwonnicy, rodzaju materiałów do budowy świątyni oraz kwestię ewentualnego rozjaśnienia wnętrza.

Architekt ma obecnie przystąpić do pracy nad projektem budowlanym i dokumentacją wykonawczą. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec bieżącego roku.

Duszpasterze

ks. Janusz Michalik

Proboszcz
Data święcenia 17 maja 1997 r.
W parafii od 12 sierpnia 2018 r.

ks. Łukasz Matuszyk

Wikariusz
Data święcenia 27 maja 2017 r.
W parafii od 27 sierpnia 2020 r.

ks. Paweł Szewczyk

Pomoc duszpasterska
Data święcenia 17 maja 1997 r.
W parafii od 1 września 2022 r.

Parafia podobna jest do studni stojącej na środku wioski,
każdy może do niej podejść i się napić.

św. Jan XXIII