Historia parafii

Kaplica

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu - Porębie Małej

Początek

Nasza parafia została erygowana przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca dnia 10 kwietnia 2011 r. Obejmuje ona obszar dzielnicy Poręba Mała, wyłączony z parafii pw. Matki Bolesnej w Nowym Sączu - Zawadzie oraz parafii pw. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej. Nowa parafia liczy ok. 2000 wiernych.

Dzieje Parafii

Dnia 10 kwietnia 2011r., na mocy dekretu Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca została utworzona nowa parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu - Porębie Małej. Na uroczystej Mszy Świętej Ksiądz Kanclerz Adam Nita odczytał dekret erygujący nową parafię i powołał na urząd Proboszcza, Księdza Mikołaja Pieca. Nowa parafia liczy około 2000 wiernych. Została wydzielona z dwóch parafii Matki Boskiej Bolesnej w Nowym Sączu - Zawadzie i parafii pw. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej. Jej granice pokrywają się z obwodem szkolnym wyznaczonym przez władze miasta. Będzie ona podlegać pod dekanat Stary Sącz.

Historia w datach

 • 1982 – Proboszcz parafii MB Bolesnej w Nowym Sączu - Zawadzie, Ksiądz Jan Zieliński wychodzi z inicjatywą stworzenia w Porębie Małej punktu katechetycznego, z docelowym przeznaczeniem na kaplicę kultową.
 • 5 kwietnia 1984 – Państwo Cecylia i Antoni Węgrzyn przekazują ok. 5-arową działkę przy ul. Zagranicznik pod punkt katechetyczny z kaplicą.
 • 16 kwietnia 1984 – Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza wydaje decyzję zezwalającą na budowę obiektu.
 • 1992 – I Niedziela Adwentu - Pierwsza Msza Święta w nowopowstałej kaplicy.
 • 1995 – Uroczyste poświęcenie - kaplica zostaje ogłoszona kaplicą kultową pw. Św. Jana Chrzciciela w Porębie Małej.
 • 27 sierpnia 2010 – Przydzielenie Księdza Mikołaja Pieca do parafii MB Bolesnej w Nowym Sączu Zawadzie jako Rektora kaplicy w Porębie Małej.
 • październik 2010 – Rozpoczęcie prac adaptacyjnych przy kaplicy.
 • 8 grudnia 2010 – Wizytacja Kanclerza Kurii Tarnowskiej, Księdza Adama Nity - wyznaczanie granic przyszłej parafii.
 • 24 grudnia 2010 – Ksiądz Mikołaj Piec zamieszkuje w budynku kaplicy, kontynuując prace remontowe i rozbudowę oraz zakładając wspólnoty duszpasterskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • 10 kwietnia 2011 – O 11:00 odprawiona została uroczysta Msza Św. w czasie której ks. Kanclerz Adam Nita odczytał dekret erygujący nową parafię, a następnie dokument nominujący na urząd Proboszcza ks. Mikołaja Pieca.
 • 27 sierpnia 2013 – Do parafii został przydzielony wikariusz - ks. Tadeusz Machniewicz, posługujący dotychczas w parafii Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy.
 • 22-23 września 2013 – Nawiedzenie parafii przez Obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II.
 • 31 maja - 2 czerwca 2015 – Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła w parafii.
 • 1 października 2015 – Po raz pierwszy odbyła się w kaplicy całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, która od tego czasu odbywa się w  pierwsze czwartki miesiąca.
 • 24 czerwca 2016 – Poświęcenie placu pod budowę kościoła przez  Biskupa Leszka Leszkiewicza podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Jana Chrzciciela.
 • lipiec - październik 2016 – Generalny remont wnętrza budynku kaplicy - Msze Święte i nabożeństwa odbywały się w tym czasie na sali gimnastycznej SP nr 17.
 • 20 - 25 lipca 2016 – Obchody XXXI Światowych Dni Młodzieży w parafiach. Do naszej parafii przybyła grupa włoskiej młodzieży, głównie z miejscowości Faenza w północnych Włoszech wraz z kapłanem i dwoma klerykami.
 • 21 sierpnia 2016 – Powitanie nowego wikariusza, ks. Romana Górowskiego, posługującego dotychczas w parafii św. Józefa w Pogórskiej Woli, który zastąpił ks. Tadeusza Machniewicza.
 • luty 2017 –Zakup i montaż nowych organów do kaplicy oraz ukończenie prac związanych z przygotowaniem osobnego stanowiska dla organisty.
 • 25-26 marca 2017 – Wizytacja Kanoniczna Biskupa Diecezjalnego J.E. B-pa Andrzeja Jeża.
 • 10 października 2017 – Podpisanie umowy o wykonanie dokumentacji projektowej pomiędzy architektem P. Andrzejem Mikulskim a ks. proboszczem Mikołajem Piecem - rozpoczęcie prac projektowych pod budowę nowej świątyni, plebanii oraz budynku parafialnego.
 • 21 kwietnia 2018 – Udział członków Parafialnego Zespołu Synodalnego w uroczystościach inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.
 • 12 czerwca 2018 – Decyzja ks. Biskupa Andrzeja Jeża o nominacji na urząd proboszcza naszej wspólnoty ks. Janusza Michalika, dotychczasowego wikariusza par. św. Anny w Wadowicach Górnych.
 • 15 czerwca 2018 – Zatwierdzenie w Kurii projektu koncepcyjnego nowego kościoła w obecności ks. Mikołaja Pieca i architekta P. Andrzeja Mikulskiego.
 • 5 sierpnia 2018 – Uroczyste pożegnanie odchodzącego proboszcza Mikołaja Pieca.
 • 12 sierpnia 2018 – Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza ks. Janusza Michalika podczas Mszy Świętej o godz. 9:00 - obrzędu dokonał ks. Dziekan Józef Wałaszek.
 • grudzień 2018 – Zapoczątkowanie czwartkowych modlitw za wstawiennictwem patrona parafii św. Jana Chrzciciela.
 • 14 grudnia 2018 – Ustanowienie parafii patronackich dla budującego się kościoła na lata 2019 - 2023.
 • 30 kwietnia 2019 – Otrzymanie długo oczekiwanego pozwolenia na budowę kościoła, plebanii, domu parafialnego i dzwonnicy, decyzja uprawomocniła się dnia 8 maja 2019 r.
 • 18 maja 2019 – Wbicie pierwszej łopaty.
 • 11 października 2019 – Powołanie do istnienia z inicjatywy ks. Proboszcza pierwszej róży w ramach Różańca Rodziców za Dzieci.
 • 20 października 2019 – Rozdanie dyplomów absolwentom drugiej edycji szkolenia w ramach Parafialnej Szkoły Pierwszej Pomocy.
 • 24 grudnia 2019 – Pasterka wewnątrz murów powstającego kościoła.
 • 28 stycznia 2020 – Powstanie Parafialnego Zespołu Caritas.
 • 2 lutego 2020 – zakończenie trzeciej edycji Parafialnej Szkoły Pierwszej Pomocy.
 • luty 2020 – Wprowadzenie decyzją ks. Proboszcza dodatkowych Adoracji Eucharystycznych w każdą środę, czwartek i piątek pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą.
 • 26 kwietnia 2020 – Wprowadzenie do kaplicy figury św. Krzysztofa podarowanej przez Krajowego Duszpasterza Kierowców.
 • 8 czerwca 2020 – Otrzymanie defibrylatora od Dyrekcji Caritas Polska.
 • 23 sierpnia 2020 – Pożegnanie ks. Romana Górowskiego po 4 latach posługi dla parafii.
 • 30 sierpnia 2020 – Powitanie nowego wikariusza ks. Łukasza Matuszyka.
 • grudzień 2020 – Zainstalowanie w kaplicy nowych dzwonów elektronicznych.
 • styczeń 2021 – Msze święte kolędowe z racji ograniczeń pandemicznych zamiast tradycyjnej wizyty duszpasterskiej.
 • 27 czerwca 2021 – Jubileuszowa Uroczystość Odpustowa pod przewodnictwem ks. Prałata Jerzego Zonia w 10 rocznicę powstania parafii.
 • 26-27 sierpnia 2021 – Peregrynacja relikwii bł. ks. Michaela McGivneya, założyciela Rycerzy Kolumba.
 • wrzesień 2021 – Powstanie Róż Różańcowych Dzieci z inicjatywy ks. Proboszcza.
 • październik 2021 – Zapoczątkowanie dodatkowej adoracji eucharystycznej „Godzina dla Pana” w pierwsze piątki miesiąca o godz. 20:00 z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty.
 • grudzień 2021 – Budowa: nowy kościół- stan surowy zamknięty, przykryty dach papą; układana zewnętrzna elewacja z cegły, wybudowana dzwonnica, gotowe projekty instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej dla kościoła; plebania- stan surowy zamknięty , prawie wszystkie instalacje, okna i tynki ; wykonane ławy fundamentowe pod budynek Domu Parafialnego z wykorzystaniem dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • styczeń 2022 – Wizyta duszpasterska – do wyboru forma tradycyjna lub Msza Święta dla danego rejonu
 • luty 2022 – Otrzymanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejnej dotacji na kontynuację budowy Domu Parafialnego.
 • 4 kwietnia 2022 – Wizyta ekipy TVP 3 Kraków celem nagrania reportażu o działaniach parafii na rzecz środowiska naturalnego do programu „W dobrej wierze”.
 • 10 kwietnia 2022 – Zainstalowanie w kaplicy elektronicznej tacy.
 • 12 czerwca 2022 – Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w ścianę powstającej świątyni przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża
  Stan budowy na dzień wmurowania: Kościół – stan surowy z dachem przykrytym papą, przygotowany projekt instalacji wykonawczej elektrycznej i nagłośnieniowej;
  Plebania – stan surowy z dachem przykrytym papą, część instalacji elektrycznych, wod-kan, wszystkie okna, bez drzwi, część elewacji zew. z cegły;
  Dom Parafialny – stan surowy pod dach, część murów oporowych, rozpoczęcie prac przykrycia rowu melioracyjnego, doprowadzony prąd oraz gaz.
 • 26 czerwca 2022 – Uroczyste obchody 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza oraz Odpustu parafialnego pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Mikołajczyka, misjonarza w Republice Środkowoafrykańskiej.
 • 15 października 2022 – Udział w finale konkursu „Aktywna Parafia” w Warszawie.
 • 23 października 2022 – Powołanie nowej rady parafialnej.