Historia parafii

Kaplica

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu - Porębie Małej

Początek

Nasza parafia została erygowana przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca dnia 10 kwietnia 2011 r. Obejmuje ona obszar dzielnicy Poręba Mała, wyłączony z parafii pw. Matki Bolesnej w Nowym Sączu - Zawadzie oraz parafii pw. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej. Nowa parafia liczy ok. 2000 wiernych.

Dzieje Parafii

Dnia 10 kwietnia 2011r., na mocy dekretu Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca została utworzona nowa parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu - Porębie Małej. Na uroczystej Mszy Świętej Ksiądz Kanclerz Adam Nita odczytał dekret erygujący nową parafię i powołał na urząd Proboszcza, Księdza Mikołaja Pieca. Nowa parafia liczy około 2000 wiernych. Została wydzielona z dwóch parafii Matki Boskiej Bolesnej w Nowym Sączu - Zawadzie i parafii pw. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej. Jej granice pokrywają się z obwodem szkolnym wyznaczonym przez władze miasta. Będzie ona podlegać pod dekanat Stary Sącz.

Historia w datach

 • 1982 - Proboszcz parafii MB Bolesnej Ksiądz Jan Zieliński wychodzi z inicjatywą stworzenia w Porębie Małej punktu katechetycznego, z docelowym przeznaczeniem na kaplicę kultową.
 • 5 kwietnia 1984 - Państwo Cecylia i Antoni Węgrzyn przekazują ok. 5-cioarową działkę przy ul. Zagranicznik pod punkt katechetyczny z kaplicą.
 • 16 kwietnia 1984 - Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza wydaje decyzję zezwalającą na budowę obiektu.
 • 21 stycznia 1985 - Budynek punktu katechetycznego jest już w stanie surowym.
 • wrzesień 1985 - Rozpoczyna się katechizacja.
 • wrzesień 1990 - Po przywróceniu nauki religii w szkole, Ks. Proboszcz Jan Zieliński wraz z parafianami decydują o tymczasowym wynajęciu obiektu pod działalność gospodarczą. Po ustaniu wynajmu rozpoczyna się rozbudowa obiektu. Zaadaptowano strych na potrzeby przyszłej kaplicy.
 • 1992 - I Niedziela Adwentu - Pierwsza Msza Święta w nowopowstałej kaplicy.
 • 29 października 1995 - Uroczyste poświęcenie - kaplica zostaje ogłoszona kaplicą kultową pw. Św. Jana Chrzciciela w Porębie Małej. Państwo Jadwiga i Czesław Poręba fundują obraz „Chrzest Chrystusa” będący kopia obrazu Piero della Francesca.
 • 4 kwietnia 1996 - Państwo Cecylia i Antoni Węgrzyn ofiarowują na rzecz parafii MB Bolesnej kolejne 5 arów działki przy ul. Zagranicznik.
 • 25 sierpnia 1997 - Rodziny Księży Alojzego i Michała Drożdżów przekazują działkę przy ul. Gorczańskiej.
 • lipiec 2010 - Ksiądz Mikołaj Piec otrzymuje od Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca propozycję tworzenia nowej parafii.
 • 27 sierpnia 2010 - Przeniesienie Księdza Mikołaja Pieca z parafii Św. Maksymiliana M. Kolbego w Chomranicach do parafii MB Bolesnej w Nowym Sączu Zawadzie jako Rektora kaplicy w Porębie Małej.
 • wrzesień 2010 - Ksiądz Mikołaj Piec rozpoczyna katechizację w 10 oddziałach w SP 17. Odwiedza chorych z posługą Sakramentalną w Pierwsze Piątki miesiąca. Prowadzi również cotygodniowe spotkania dla młodzieży.
 • październik 2010 - Rozpoczęcie prac adaptacyjnych przy kaplicy.
 • 8 grudnia 2010 - Wizytacja Kanclerza Kurii Tarnowskiej, Księdza Adama Nity - wyznaczanie granic przyszłej parafii.
 • grudzień 2010 - Powstaje młodzieżowy zespół muzyczny.
 • Wigilia 2010 - Ksiądz Mikołaj Piec przeprowadza się i zamieszkuje w budynku kaplicy na stałe.
 • styczeń 2011 - Kontynuacja prac adaptacyjnych w części mieszkalnej. Oddanie do użytku dużej sali spotkań. Rozwija się duszpasterstwo młodzieży i Liturgiczna Służba Ołtarza.
 • luty 2011 - Powstaje ok. 50 osobowa schola dziecięca. Przyjmuje nazwę „Powerowe Aniołki”. Ustalony zostaje nowy porządek Mszy Świętych Niedzielnych: o godz. 7.00 dla osób starszych i Róż Żywego Różańca, o 9.00 dla młodzieży i o 11.00 dla rodziców z dziećmi.
 • marzec 2011 - W środkowej części kaplicy odnowiono wnękę, w której umieszczono ołtarz z figurą Matki Boskiej Niepokalanej.
 • 10 marca 2011 - Na corocznym zebraniu Rady Kapłańskiej Ksiądz Mikołaj Piec uzasadnił konieczność budowy nowej świątyni w Porębie Małej, przedstawiając wymaganą dokumentację. Rada jednogłośnie zadecydowała o konieczności powstania nowej wspólnoty parafialnej.
 • 10 kwietnia 2011 - Na mocy dekretu Biskupa Tarnowskiego rozpoczęła istnienie nowa parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu Porębie Małej.
 • 10 kwietnia 2011 - O godz. 11:00 odprawiona została uroczysta Msza Św. w czasie której ks. Kanclerz Adam Nita odczytał w całości dekret erygujący nową parafię, a następnie dokument nominujący na urząd Proboszcza ks. Mikołaja Pieca.
 • 17 kwietnia 2011 - Niedziela Palmowa rozpoczęła obchody Wielkiego Tygodnia.
 • 25 kwietnia 2011 (Poniedziałek Wielkanocny) - Po raz pierwszy w nowopowstałej parafii zostaje udzielony Sakrament Chrztu Świętego.
 • 1 maja 2011 - 26 dzieci z klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 17 (klasa P. Haliny Góreckiej) przystąpiło po raz pierwszy do Komunii Świętej.
 • 5 czerwca 2011 - Koncert scholi dziecięcej w kaplicy.
 • 23 czerwca 2011 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - pierwsza procesja eucharystyczna w nowej parafii wzdłuż ulicy Bystrzyckiej.
 • 26 czerwca 2011 - Uroczystość Odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem neoprezbitera ks. Maksymiliana Lelito, który w swojej homilii przybliżył zagadnienie współczesnego męczeństwa za wiarę i przypomniał o konieczności odważnego i bezkompromisowego kroczenia za Chrystusem.
 • 4-9 lipca 2011 - 48-osobowa grupa młodzieży z parafii wraz z Ks. Proboszczem uczestniczyła w Międzynarodowym Saletyńskim Spotkaniu Młodych w Dębowcu pod hasłem „Zagubieni w sieci”.
  lipiec/sierpień 2011 - Wykonano zadaszenie nad schodami do kaplicy, udoskonalono odwodnienie budynku i poszerzono parking; wymieniono okna w głównej części kaplicy drzwi wejściowe oraz rozpoczęto prace związane z adaptacją niewykorzystanych przestrzeni przy kaplicy na mieszkanie dla księdza wikariusza.
 • wrzesień 2011 - Rozpoczęto prace związane z konserwacją dachu i dzwonnicy oraz ociepleniem budynku.
 • grudzień 2011 - Uczestnicząc we Mszach Św. roratnich dzieci miały zadanie zapisywać wypływające z każdej homilii konkretne prawdy, którymi powinny kierować się w życiu i postanowienia.
 • 26 grudnia 2011 - Premiera spektaklu „Żłóbek Betlejemski” w sali gimnastycznej SP nr 17, poprzedzona kilkunastotygodniowym przygotowaniem. Występ ponad 60-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Grupy Teatralnej działającej przy parafii pod kierunkiem ks. Proboszcza Mikołaja zachwycił profesjonalną grą aktorską, pięknem i różnorodnością kostiumów oraz scenografią. Sztuka wystawiona została także w terminach: 27, 30 grudnia 2011 r.  oraz 1, 6, i 8 stycznia 2012 r.
 • 31 grudnia 2011 - Ks. Proboszcz pobłogosławił pierwszy w historii parafii sakrament małżeństwa - na ślubnym kobiercu stanęli Natalia Kozera i Łukasz Biskup.
 • 24-28 marca 2012 - Pierwsze rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez o. Władysława Pasiut, wieloletniego Prowincjała Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów – w czasie rekolekcji dnia 26 marca (Dzień Świętości Życia) grupa ponad 60 parafian złożyła uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które od tego czasu są podejmowane każdego roku w Święto Zwiastowania Pańskiego.
 • 28 kwietnia 2012 - Po 6 tygodniowym przygotowaniu nasz parafianin Janusz Górka przyjął z rąk ks. Biskupa Andrzeja Jeża posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej. Uroczystość miała miejsce w kościele Ojców Filipinów w Tarnowie.
 • 6 maja 2012 - 40 dzieci (klasa II a - wychowawczyni P. Józefa Tyrpak, klasa IIb - wychowawczyni P. Renata Czop) przystąpiło po raz pierwszy do Komunii Świętej. W uroczystej koncelebrze wraz z ks. Proboszczem wzięli udział: Ks. Prałat Stanisław Czachor - wieloletni Proboszcz par. św. Kazimierza w Nowym Sączu, O. Władysław Pasiut, Ks. Andrzej Oleksy z Ełku.
 • 15 maja 2012 - Grupa 29 młodych przyjęła sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Władysława Bobowskiego w kościele św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach.
 • 1 czerwca 2012 - W kaplicy odbyło się spotkanie z ks. egzorcystą Januszem Faltynem, posługującym na co dzień w par. św. Kazimierza. Ks. Janusz przybliżył zgromadzonej młodzieży i rodzicom zagadnienia związane z działaniem złego ducha; m.in. sposoby kuszenia człowieka, współczesne zagrożenia duchowe takie jak okultyzm, homeopatia, bioenergoterapia, wróżbiarstwo.
 • 7 czerwca 2012 - Procesja do czterech ołtarzy z okazji uroczystości Bożego Ciała wzdłuż ulicy Bystrzyckiej.
 • 24 czerwca 2012 - Uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem ks. Tomasza Sowy z parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Ks. Tomasz w swojej homilii skupił się na koncepcji człowieka konkretnego, silnego, zdecydowanego, mającego jasno sprecyzowane cele życiowe. Stawiając za wzór patrona parafii, celebrans zachęcił do naśladowania postawy stanowczości w dążeniu do Nieba.
 • 25 czerwca 2012 - Uroczyste wręczenie 17 dyplomów dla dzieci 3 i 4 letnich, które wzięły udział w całorocznej katechizacji w kaplicy, prowadzonej przez Siostrę  Mirianę – Przełożoną Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika z Nawojowej.
 • 9-14 lipca 2012 - Udział ponad 80-osobowej grupy młodzieży w XXV Jubileuszowym Międzynarodowym Saletyńskim Spotkaniu Młodych w Dębowcu k/Jasła pod hasłem „Życie na celowniku”.
 • 30 września 2012 - Pierwszy Wieczór Filmowy dla małżonków, zorganizowany przez rodziny Domowego Kościoła pod kierunkiem Ks. Proboszcza, który zapoczątkował całoroczny cykl spotkań duszpasterskich dla małżeństw parafii  - tematyka spotkań: kryzys małżeński i sposoby jego pokonywania, odpowiedzialne rodzicielstwo, problem aborcji oraz przebaczenia jako warunku koniecznego do wewnętrznego uzdrowienia; grzech i jego konsekwencje, pokuta, życie modlitwą i wiarą, przemieniająca moc osobistego spotkania z Jezusem.
 • 21 października 2012 - Wieczór z Janem Pawłem II - montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież parafii jako upamiętnienie pontyfikatu wielkiego Papieża Polaka z fragmentami jego nauczania i twórczości.
 • 18 listopada 2012 - Wybory do Rady Parafialnej - do Rady weszło 6 parafian z największą liczbą głosów: Jan Iwański, Mieczysława Nieć, Wiesław Kasprzyk, Jarosław Suwała, Andrzej Bartkowski, Czesław Poręba.
 • 29 grudnia 2012 - Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu znanych na Sądecczyźnie organistów Stanisława i Tomasza Wolak.
 • 3-6 marca 2013 - Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez ks. Andrzeja Rams, Proboszcza parafii w Chorzelowie, wieloletniego misjonarza na terenach byłego ZSRR. Rekolekcjonista dzielił się niezwykle bogatym doświadczeniem związanym z pracą misyjną na wschodzie, podając liczne i wzruszające  przykłady heroizmu wiary i szacunku dla kapłanów wśród tamtejszego społeczeństwa, pośród towarzyszących im licznych szykan i prześladowań ze strony władz państwowych. Motywem przewodnim nauk rekolekcyjnych była miłość Boga do człowieka.
 • 12 marca 2013 - 22 młode osoby z parafii przyjęły sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk ks. Biskupa Andrzeja Jeża w kościele św. Michała Archanioł w Żeleźnikowej.
 • 5 maja 2013 - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla 29 dzieci, wychowanków  P. Grażyny Pawłowskiej, przygotowanych przez Panią katechetkę Ewę Pogwizd.
 • 30 maja 2013 - Uroczystość Bożego Ciała - procesja do czterech ołtarzy wzdłuż ulicy Stadnickich.
 • 21-23 czerwca 2013 - Udział grupy 51 dzieci należących do parafialnej scholki i liturgicznej służby ołtarza w rekolekcjach - I Saletyńskie Spotkanie Dzieci w Kobylance pod hasłem „Wierzę w Ciebie Boże Żywy”.
 • 23 czerwca 2013 - Uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem ks. Andrzeja Rams. W swojej homilii ks. Andrzej podkreślił prawdę, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.
 • 27 czerwca 2013 - Uroczyste wręczenie dyplomów 13 dzieciom z parafii, które wzięły udział w całorocznej katechezie dla 3 i 4 latków, prowadzonej w kaplicy przez Siostrę Emmę ze Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika z Nawojowej.
 • 8-13 lipca 2013 - Udział 52 osobowej grupy młodzieży w XXVI Międzynarodowym Saletyńskim Spotkaniu Młodych w Dębowcu pod hasłem „Wiarygłodni”.
 • 27 sierpnia 2013 - Do parafii przybył długo oczekiwany ksiądz wikariusz Tadeusz Machniewicz, posługujący dotychczas w parafii Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy.
 • wrzesień 2013 - Wprowadzona została dodatkowa Msza Święta niedzielna o godz. 16.00.
 • 18-21 września 2013 - Rekolekcje przed peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II przeprowadzone przez O. Macieja Kucharzyka – Misjonarza Saletyna, organizatora Międzynarodowych Saletyńskich Spotkań Młodych w Dębowcu. O. Maciej ukazywał przy pomocy licznych i poruszających  przykładów  bezsens i dramat bycia letnim w wierze.
 • 21 września 2013 - Spotkanie z P. Andrzejem Wronką, znanym teologiem świeckim i apologetą, specjalistą od sekt i okultyzmu. Omówione  zostały następujące zagadnienia: psychomanipulacja, obrona wiary katolickiej przed zarzutami sekt i błędnych doktryn, satanizm, magia, rola modlitwy w rodzinie.
 • 22-23 września 2013 - Nawiedzenie parafii przez Obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II.
 • 26 grudnia 2013 - Jasełka w kaplicy zainscenizowane przez dzieci z parafialnej scholki, ministrantów i aspirantów,  po nich koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieżowego zespołu muzycznego.
 • 25 marca 2014 - 35 osób z parafii przystąpiło do sakramentu Bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza w kościele św. Wawrzyńca w Biegonicach.
 • 6-8 kwietnia 2014 - Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez ks. dr hab. Michała Drożdża, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Rekolekcjonista w prosty sposób przypomniał to, co w życiu najważniejsze, czyli prawdę o miłości Boga do człowieka i ukazał praktyczne sposoby otwarcia się na tę prawdę.
 • 4 maja 2014 - Pierwsza Komunia Święta 30 dzieci z klasy drugiej SP nr 17, wychowanków P. Haliny Góreckiej.
 • 13-15 czerwca 2014 - Udział dzieci z parafialnej scholi i liturgicznej służby ołtarza w II Saletyńskim Spotkaniu Dzieci w Kobylance pod hasłem „Jezus ze mną w łodzi jest”.
 • 19 czerwca 2014 - Uroczystość Bożego Ciała i procesja wzdłuż ulic Stadnickich i Ruchu Ludowego.
 • 22 czerwca 2014 - Odpust parafialny - uroczystość pod przewodnictwem ks. Witolda Maślanki, wieloletniego misjonarza w Brazylii i Anglii. W swojej homilii ks. Witold odniósł się do słów psalmu responsoryjnego o cudownym stworzeniu człowieka. Myśl przewodnia zawarta została w pytaniu „Czy wiem, po co żyję”.
 • 27 czerwca 2014 - Parafialna schola dziecięca „Powerowe Aniołki” ubogaciła swoim śpiewem liturgię Mszy Św. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu, transmitowanej na falach Radia Dobra Nowina. Po Mszy Św. dzieci poprowadziły modlitwę różańcową z rozważaniami.
 • 7-12 lipca 2014 - Grupa młodzieży z parafii wzięła udział w XXVII Saletyńskim Spotkaniu Młodych w Dębowcu pod hasłem „W labiryncie relacji”.
 • 13 i 14 grudnia 2014 - Spektakl słowno-muzyczny pt „Trzynaście” z okazji 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju. Spektakl przygotowała działająca przy parafii grupa artystyczna Teatr Żywego Słowa „Trzynastka”. Recytowali i śpiewali: Rafał Gondek, Jacek Mazanec, Ks. Mikołaj Piec i Marcin Sarota.
 • 6 stycznia 2015 - Grupa „Trzynastka” przedstawiła spektakl muzyczny i mówiony oparty na motywach misterium ludowego, kolędach polskich i wierszach Ernesta Brylla pt „Pastorałka”. Wystąpili: czytając: Jacek Mazanec, Ks. Mikołaj Piec, Marcin Sarota, grając: Alina Gargula (klarnet), Anna Sromek (skrzypce) i Rafał Gondek (gitara). Spektakl przedstawiono w kaplicy także 10 i 11 stycznia.
 • 23 stycznia 2015 - Adoracja Najświętszego Sakramentu dla małżonków z indywidualnym błogosławieństwem każdej pary, przygotowana przez rodziny Domowego Kościoła. Rozważania dotyczyły istoty sakramentu małżeństwa a ich celem było odnowienie i umocnienie u zgromadzonych świadomości nadprzyrodzoności i godności  ich powołania.
 • 24 stycznia 2015 - Udział naszych drużyn w dekanalnym turnieju piłki halowej-zwycięstwo lektorów, trzecie miejsce ministrantów.
 • 15-17 marca 2015 - Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez ks. Józefa Partykę, psychologa z diecezjalnej poradni „Arka”, doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  W swoich homiliach ks. Józef ukazał wiele przykładów z codziennego życia dotyczących toksyczności grzechu, omówił mechanizm działania różnych pokus w kontekście najczęściej popełnianych grzechów; skłonił uczestników do głębokiej refleksji nad autentyzmem wiary w Boga. Wiele uwagi poświecił rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii.
 • 15 marca 2015 - Koncert „Pasja”, rozważania nad śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa w programie autorskim Rafała Gondka; wykonano utwory w płyty „Pokój z widokiem na Golgotę”.
 • 21 marca 2015 - Spotkanie rodziców z psychologiem z KUL, P. Bogną Białecką, autorką szeregu poradników dotyczących wychowania dzieci oraz książek psychologicznych i publicystką; podczas którego przybliżone zostały następujące zagadnienia: trudności w wychowywaniu dzieci, zagrożenia związane z Internetem i  agresywnym marketingiem nakierowanym na dzieci i młodzież.
 • 24 marca 2015 - 27 osób z parafii przyjęło sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Władysława Bobowskiego w kościele św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej.
 • 27 marca 2015 - Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z rozważaniami stacji drogi krzyżowej na temat życia małżeńskiego i rodzinnego, przygotowana przez wspólnotę rodzin Domowego Kościoła.
 • 11 kwietnia 2015 - Prelekcja prof. dr hab. Stanisławy Steuden - kierownika Katedry Psychologii Klinicznej KUL, biegłego sądowego w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie - na temat „Blaski i cienie starości”.
 • 3 maja 2015 - Pierwsza Komunia Święta 29 dzieci, wychowanków P. Józefy Tyrpak, przygotowanych przez ks. Tadeusza.
 • 9 maja 2015 - Spotkanie rodziców z psychologiem dr Iwoną Ulfik-Jaworską, wykładowcą KUL, na temat uzależnień od Internetu.
 • 24 maja 2015 - Podczas wszystkich Mszy Św. w kaplicy nauki przygotowujące wiernych do owocnego przeżycia nawiedzenia Figury św. Michała Archanioła, wygłosił ks. Janusz Sahajko – Prefekt Domu Zakonnego w Pawlikowicach ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła.
 • 31 maja-2 czerwca 2015 - Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła w parafii. Nauki rekolekcyjne podczas nabożeństw głosił Przełożony Domu Księży Michalitów w Gnieźnie, Ks. Proboszcz Krzysztof Stanula. Dzielił się swoim bogatym doświadczeniem duszpasterskim, podając liczne przykłady przemiany życia spotykanych ludzi w wyniku doświadczenia osobistego spotkania z Bogiem.
 • 4 czerwca 2015 - Boże Ciało i procesja wzdłuż ulicy Juranda. W czasie homilii podczas Mszy Św. przy ołtarzu polowym Ks. Proboszcz podkreślił konieczność odpowiedniego przygotowania się do udziału we Mszy Świętej.
 • 13 czerwca 2015 - Udział grupy 55 dzieci z parafii w III Saletyńskim Spotkaniu Dzieci w Kobylance pod hasłem „Jesteśmy dziećmi Króla”.
 • 20 czerwca 2015 - Spotkanie modlitewno-formacyjne dla rodziców przed uroczystością odpustową z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ks. Józef Partyka wygłosił konferencję na temat budowania dojrzałych relacji małżeńskich, rodzinnych i przyjacielskich. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim z rozważaniami przed Najświętszym Sakramentem.
 • 21 czerwca 2015 - Uroczystość Odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem ks. Józefa Partyki. W homilii ukazany został bezsens bycia obojętnym na Boga, wierni usłyszeli wezwanie do odważnego i bezkompromisowego wyznawania wiary w Jezusa w życiu rodzinnym i społecznym.
 • 6-11 lipca 2015 - Udział młodzieżowego zespołu muzycznego w XXVIII Międzynarodowym Saletyńskim Spotkaniu Młodych w Dębowcu pod hasłem „GPS-Genialny Plan Stwórcy”.
 • lipiec-sierpień 2015 - Wakacyjne wyjazdy liturgicznej służby ołtarza z ks. Tadeuszem – pływanie kajakami i rowerami wodnymi po Jeziorze Klimkówka.
 • 26-27 września 2015 - Grupa młodzieży z parafii pod opieką Ks. Proboszcza wzięła udział w spotkaniu „Synaj” w Krynicy w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.
 • 1 października 2015 - Po raz pierwszy odbyła się w kaplicy całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu , która od tego czasu odbywa się w  czwartek przed każdym pierwszym piątkiem miesiąca.
 • 9 października 2015 - Pierwsze Warsztaty o Eucharystii - spotkanie duszpasterskie we współpracy z ks. Józefem Partyką rozpoczynające cykl katechez dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży bierzmowanej. Kolejne spotkania odbywałaby się w terminach: 9, 16, 30 października; 20, 27 listopada.
 • 6 listopada 2015 - Spotkanie ks. Józefa Partyki z rodzicami nt „Komunikacja w małżeństwie i rodzinie” i „Wpływ domu rodzinnego na ludzkie zachowania”.
 • 21 października 2015 - Ks. Proboszcz oraz przedstawiciele Rady Parafialnej i młodzieży wzięli udział w spotkaniu pod hasłem „Dokąd idziesz?” w Tarnowie w ramach przygotowań ŚDM w parafiach.
 • 28 listopada 2015 - W dekanalnych rozgrywkach piłki halowej LSO w Starym Sączu drużyna ministrantów zdobyła drugie miejsce, natomiast lektorzy w kategorii gimnazjum miejsce pierwsze a w kategorii szkoła średnia miejsce drugie.
 • 25 listopada 2015 - Odbyła się pierwsza próba scholi dorosłych, od tego czasu istnieje w parafii ta wspólnota pod kierunkiem Pani Barbary Kubackiej.
 • 4 grudnia 2015 - Spotkanie dla młodzieży i rodziców parafii na temat mechanizmów psychologicznych wchodzenia w różnego rodzaju uzależnienia. Spotkanie poprowadził ks. Józef Partyka.
 • 5-6 grudnia 2015 - Grupa młodzieży wzięła udział w Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży „Synaj” w Mielcu w ramach przygotowania do ŚDM.
 • 8 grudnia 2015 - Schola dorosłych po raz pierwszy ubogaciła śpiewem liturgię Mszy Świętej.
 • 27 grudnia 2015 - Wolontariusze fundacji Dawców Komórek Macierzystych i Szpiku, nasi młodzi parafianie, zorganizowali w kaplicy dzień rejestracji potencjalnych dawców szpiku . Była to forma pomocy osobom chorym na białaczkę.
 • styczeń, luty 2016 - Ks. Tadeusz organizował wyjazdy na lodowisko dla członków wspólnot parafialnych i ich rodzin.
 • 20 luty 2016 - 23-osobowa grupa młodzieży pod opieką ks Mikołaja wzięła udział w rekolekcjach pod hasłem „Dla nas i całego świata” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
 • 21 luty 2016 - Parafia gościła ks dr hab. Sławomira Pawłowskiego SAC, wykładowcę KUL, dyrektora Instytutu Ekumenicznego, konsultanta i sekretarza Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Wierni podczas każdej Mszy Św. mogli zapoznać się z działalnością uczelni i jej aktualnymi potrzebami.
 • 6-9 marca 2016 - Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez ks Józefa Partykę. Rozważania dotyczyły podobieństwa każdego z nas do osób, które odegrały ważną rolę w Pasji Chrystusa. Rekolekcjonista wykazał konieczność wyróżnienia się spośród bezmyślnego tłumu, wskazał podobieństwo wielu do Judasza w niesłuchaniu Chrystusa, nieszczerym żalu, w grzechach języka i w złym podejściu do pieniądza. Zachęcił do odróżnienia się Piłata poprzez czytelne opowiedzenie się za Prawdą, którą jest Jezus. Ukazał też konieczność bezwarunkowego zaufania Bogu na wzór Maryi, pozwolenia Jemu na prowadzenie, mimo iż wiele rzeczy jest  i będzie niezrozumiałych. Podczas nauk stanowych dla rodziców przytaczał wiele przykładów ze swojego doświadczenia w poradni „Arka”. Udowadniał, że problemy wychowawcze z dzieckiem  są wezwaniem do weryfikacji rodzicielskiego stylu wychowawczego.
 • 12 marca 2016 - Spotkanie z psychologiem P. Bogną Białecką dla rodziców parafii. Omówione zostały takie zagadnienia jak: budowanie własnego autorytetu przez rodzica, skutki zaufania pseudoautorytetom, metody kryptoreklamy w mediach.
 • 14 marca 2016 - Grupa 34 młodych ludzi przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego w kościele św. Wawrzyńca w Nowym Sączu - Biegonicach.
 • marzec-maj 2016 - Wycieczki organizowane prze ks. wikariusza Tadeusza Michniewicza dla członków wspólnot parafialnych, w tym rowerowe na różnego rodzaju pojazdach trasą Szymbark - Gorlice (szlak frontu wschodniego I wojny światowej).
 • 1 maja 2016 - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej klas drugich SP nr 17 – 40 dzieci, klasa IIa (wychowankowie P. Grażyny Pawłowskiej) i klasa IIb (wychowankowie P. Renaty Czop).
 • 26 maja 2016 - Boże Ciało, procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy przeszła wzdłuż ulic Mała Poręba, Podbielowskiej i Bohaterów Orła Białego.
 • czerwiec 2016 - Intensywne przygotowania do uroczystości odpustowej i poświęcenia placu. Dokonano wyżwirowania części placu pod budowę kościoła i przeniesiono tam ołtarz polowy, stojący dotychczas przy kaplicy. Na placu umieszczona została figura św. Jana Chrzciciela oraz krzyż. Przy budynku kaplicy stanęła zewnętrzna tablica ogłoszeń.
 • 24 czerwca 2016 - Uroczystość Odpustowa i poświęcenie placu pod budowę kościoła. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks Biskup Leszek Leszkiewicz. Podkreślił, że ważniejszą sprawą od troski o świątynię materialną jest troska o świątynię swojego serca i budowanie najpierw kościoła duchowego. Po homilii ks Biskup dokonał aktu poświęcenia placu pod budowę.
 • 27-29 czerwca 2016 - Wakacyjne rekolekcji dla dzieci w Lipnicy Wielkiej – grupa 41 dzieci należących do scholi i liturgicznej służby ołtarza oraz 10 animatorów pod opieką Ks Proboszcza udała się na Orawę, gdzie oprócz słuchania nauk rekolekcyjnych, mogła podziwiać piękno przyrody w drodze na Babią Górę i na jej szczycie. Był to czas integracji we wspólnocie także poprzez zabawę, konkursy i śpiew.
 • 27-30 czerwca 2016 - Udział młodzieżowego zespołu muzycznego w XXIX Międzynarodowym Saletyńskim Spotkaniu Młodych w Dębowcu pod hasłem „Reanimacja Serca”
 • lipiec-październik 2016 - Generalny remont wnętrza budynku kaplicy – Msze Święte i nabożeństwa odbywały się na sali gimnastycznej SP nr 17.
 • 20-25 lipca 2016 - Obchody XXXI Światowych Dni Młodzieży w parafiach. Do naszej parafii przybyła grupa włoskiej młodzieży, głównie z miejscowości Faenza w północnych Włoszech wraz z kapłanem i dwoma klerykami. Goście przebywali u 13 rodzin z parafii, realizując przygotowany dla nich wcześniej program pobytu, w skład którego wchodziły m.in.: Msza Święte z parafianami, wycieczka do Krynicy i Muszyny, koncert na starosądeckim rynku, piesza wyprawa na Majdan, przejście przez Bramę Miłosierdzia w Bazylice św. Małgorzaty, wspólne lody i mecz piłki nożnej Włosi kontra liturgiczna służba ołtarza, zabawa na placu pod budowę kościoła z udziałem rodzin przyjmujących i wszystkich chętnych, wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Zawadzie, piesza pielgrzymka do Starego Sącza na obchody Diecezjalnego Dnia Wspólnoty dla grup przybyłych z diecezji tarnowskiej a także dzień z rodziną.
 • 25-31 lipca 2016 - Udział  młodzieży z parafii w obchodach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem Ojca Świętego Franciszka.
 • 21 sierpnia 2016 - Do parafii przybył nowy wikariusz, ks. Roman Górowski, posługujący dotychczas w parafii św. Józefa Pogórskiej Woli.
 • 31 września - 1 października 2016 - Wyjazd rekreacyjno-formacyjny LSO z ks. Romanem do Bukowiny Tatrzańskiej.
 • 4 października 2016 - Wykład dla rodziców „Cyfrowe dzieciństwo. Uzależnienie dzieci i młodzieży od Internetu” przeprowadzony przez dr Iwonę Ulfik  – Jaworską, psychologa, wykładowcę KUL.
 • 15 października 2016 - Nasi lektorzy w kategorii szkoła średnia okazali się zwycięzcami w dekanalnym turnieju piłki halowej LSO w Barcicach awansując do kolejnego szczebla zawodów.
 • 21 października 2016 - Pierwsze nabożeństwo w odremontowanej kaplicy – Różaniec, po nim Mszą Święta.
 • 21-22 października 2016 - Wyjazd rekreacyjno-formacyjny młodzieży z Grupy Apostolskiej w Bieszczady z Ks. Romanem.
 • 20 listopada 2016 - Koncert scholi dorosłych po Mszy św. o godz.11.00 z okazji pierwszej rocznicy powstania wspólnoty oraz zbliżającego się wspomnienia św. Cecylii-patronki muzyki kościelnej. Podczas koncertu śpiew przeplatany był czytaniami poszczególnych członków scholi, dotyczącymi wykonywanych utworów. Publiczność dowiedziała się także wiele o istocie śpiewu kościelnego, jego celach i rodzajach. Członkowie scholi przedstawili motywy powstania wspólnoty i podzielili się swoimi przeżyciami  związanymi z trwaniem w niej.
 • 18 grudnia 2016 - Adwentowa adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana przez młodzież pod kierunkiem ks. Romana, z rozważaniami na temat czuwania i otwierania serca na przychodzącego Pana.
 • 18 grudnia 2016 - Powołanie ministrantów Tomasza Barana i Mikołaja Mlyczyńskiego na funkcję kościelnego.
 • 19 grudnia 2016 - Wieczór z teatrem – we współpracy z Zarządem Osiedla Poręba Mała w kaplicy odbył się spektakl pt „Jak Karolek został papieżem”. Lalkowa inscenizacja ukazała postać Jana Pawła II - jego dzieciństwo, drogę do kapłaństwa i wybór na stolicę Piotrową.
 • 21  grudnia 2016 - Uroczyste przyjęcie posługi ministranta przez 13 chłopców z parafii. Godności tej dostąpili: Baran Stanisław, Gurba Jakub, Hemperek Paweł, Janik Maksymilian, Jurkowski Paweł, Łukasik Adrian, Łukasik Kamil, Sekuła Mikołaj, Stanek Mariusz, Suwała Karol, Urbański Kamil, Urbański Jakub i Warzecha Hubert.
 • 26 grudnia 2016 - Uroczyste posłanie kolędników misyjnych w ramach Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej pod kierunkiem ks. Romana – czterdzieścioro dzieci (uczniów klas II-VI SP nr 17) w grupach pięcioosobowych odwiedzało 8 rejonów parafii pod hasłem „Posłani w imię Jezusa Chrystusa”. Środki zebrane przez kolędników przeznaczone zostały na realizację różnorodnych projektów w krajach misyjnych np. budowę przedszkoli, dożywanie i edukację młodzieży, leczenie, budowę studni głębinowych.
 • 16 stycznia 2017 - Wizytacja katechetyczna przeprowadzona przez ks. dr Tomasza Lelito z Wydziału Katechetycznego Kurii Tarnowskiej.
 • 29 stycznia 2017 - Koncert kolęd w wykonaniu wszystkich działających przy parafii wspólnot śpiewających. Jako pierwsza wystąpiła schola dziecięca „Powerowe Aniołki”, następnie zespół młodzieżowy, po nim schola dorosłych. Każda grupa zaprezentowała kilka utworów. Na koniec wystąpił gościnnie zespół „Remo” z Żegociny.
 • 30 stycznia 2017 - Wyjazd chłopców należących do LSO do Krakowa pod opieką ks. Romana – w programie wyjazdu m.in. zwiedzanie Centrum Jana Pawła II, Aqua Park, sens filmowy w kinie.
 • 31 stycznia 2017 - Wyjazd LSO do Tylicza na narty pod opieką ks. Romana.
 • luty 2017 - Zakup nowych organów do kaplicy – model VISCOUNT SONUS 45. Ukończono także prace związane z przygotowaniem osobnego stanowiska dla organisty na balkoniku po przeciwnej stronie chóru.
 • 25-26 marca 2017 r. - Wizytacja Kanoniczna Biskupa Diecezjalnego J.E. B-pa Andrzeja Jeża. Wizytacja rozpoczęła się w sobotę 25 marca o godz. 15.15 spotkaniem z członkami Rady Parafialnej oraz nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. O godz. 16.00 miał miejsce obrzęd powitania Gościa w kościele, Ks. Proboszcz złożył krótkie sprawozdanie z życia religijnego parafii. O godz. 16.15 rozpoczęła się  uroczysta Msza Św. , podczas której 29 młodych przyjęło z rąk Ks. Biskupa sakrament Bierzmowania. W homilii Ks. Biskup podkreślał  konieczność akceptowania siebie ze swoimi ograniczeniami fizycznymi i psychicznymi oraz korzyści płynące z życia zgodnego z Bożym zamysłem. Po Mszy Św. Pasterz diecezji spotkał się z  członkami LSO, Grupy Apostolskiej i scholi dorosłych. Wyraził ogromne   uznanie dla zgromadzonych za ich odważną decyzję przystąpienia i trwania i  we wspólnotach parafialnych. O godz. 18.00 miała miejsce uroczysta kolacja w towarzystwie przybyłych licznie kapłanów z  Dekanatu Stary Sącz, na czele z Ks. Dziekanem Józefem Wałaszkiem. Po kolacji Ks. Biskup wizytował kancelarię parafialną. W niedzielę 26 marca Ks.  Biskup wygłosił Słowo Boże podczas wszystkich Mszy Świętych, podkreślając aspekt autentycznej relacji z Bogiem, rodzącej radość i pokój serca. Zwrócił uwagę na konieczność  uważnego i pełnego zaangażowania budowania duchowego fundamentu młodej parafii. Spotkał się także ze wspólnotą Róż  Żywego Różańca,  scholą dziecięcą i z panem organistą. Odwiedził dwie rodziny wielodzietne z parafii oraz miejsce pod budowę kościoła.
 • 2-5 kwietnia 2017 - Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez ks. mgr Andrzeja Jasnos, studenta katechetyki i pedagogiki KUL. Ksiądz rekolekcjonista, zaangażowany w wolontariat i pracę z osobami niepełnosprawnymi, w przejmujący sposób przypomniał prawdę o Bożej Miłości i wiecznym przeznaczeniu człowieka. Rekolekcjom towarzyszyła duchowo św. Matka Teresa z Kalkuty w wizerunku na bilbordzie i relikwiach oraz w cytowanych wielokrotnie przez prowadzącego  jej słowach. Ks. Andrzej uczulał na powszechną chorobę współczesnego człowieka – „wczoraj i jutro”. Małżonkom przypomniał właściwą hierarchię wartości : Bóg, współmałżonek, dziecko, reszta rodziny, znajomi; zachęcał do pielęgnowania więzi małżeńskiej. Z wyjątkowym poczuciem humoru ukazał najczęściej popełniane błędy w relacjach rodzinnych i w relacji z Bogiem. W ostatnim dniu ćwiczeń duchowych nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Józef Partyka i apelował, aby mieć stale przed oczami cel i sens wszystkich podejmowanych działań i decyzji, którym jest przygotowanie się do Nieba.
 • 1-2 maja 2017 - Wycieczka rowerowa LSO z ks. Romanem do Piwnicznej z przystankiem w parku linowym w Rytrze.
 • 7 maja 2017 - Pierwsza Komunia Święta w odremontowanej kaplicy – Chrystusa do serca przyjęło 35 dzieci, uczniów klas drugich SP nr 17 (klasa IIa - wychowankowie Pani Beaty Kuśmierkiewicz, klasa IIb - wychowankowie Pani Haliny Góreckiej). Tę uroczystość poprzedziła katecheza szkolna prowadzona przez ks. Romana oraz spotkania w kościele dla dzieci i rodziców. Podczas Białego Tygodnia dzieci modliły się w różnych intencjach, wyznaczonych przez ks. katechetę: poniedziałek-dzień wdzięczności dla rodziców, dziadków i rodziców chrzestnych, wtorek-dzień wdzięczności dla nauczycieli i kapłanów, środa – dzień modlitwy za ojczyznę, czwartek – dzień poświęcony misjom, piątek – dzień poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 • 8 maja 2017 - Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych i rodziców z ks. Romanem do Kalwarii Zebrzydowskiej, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach.
 • 26-27 maja 2017 - Wycieczka Grupy Apostolskiej z ks. Romanem do Zatoru – wizyta w Energy Landii i trasa górska z miejscowości Kozy na szczyt Hrobacza Łąka w kierunku Żarnówki Małej.
 • 29-30 maja 2017 - Wyjazd szkolnego koła Caritas na Ukrainę pod opieką ks. Romana, poprzedzony zbiórką darów dla polskich rodzin – w programie wyjazdu m.in.: pobyt w miejscowości Krysowice, odwiedziny u polskich rodzin w miejscowości Strzelczyska, wizyta w przedszkolu prowadzonym przez siostry zakonne, zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, zwiedzanie Lwowa, cmentarza Łyczakowskiego, modlitwa przy grobie Marii Konopnickiej.
 • 11 czerwca 2017 - Wyjazd integracyjny scholi dziecięcej do Krakowa pod opieką ks. Proboszcza i animatorek Izabeli Baran oraz Anny Sromek. „Powerowe Aniołki” podróżowały w obie strony pociągiem, w Katedrze na Wawelu wzięły udział w koncelebrowanej Mszy Świętej oraz  zwiedzały Rynek. Dodatkową atrakcją była wizyta w labiryncie luster.
 • 15 czerwca 2017 - Uroczystość Bożego Ciała – procesja eucharystyczna ulicami Mała Poręba, Sołecką i Makowicką na szczyt Majdan.
 • 15 czerwca 2017 - Udział młodzieży z parafii w koncercie „Jednego Serca i Jednego Ducha” w Parku Sybiraków w Rzeszowie pod opieką ks. Romana.
 • 23 czerwca 2017 - Koncert ewangelizacyjny „Chrzest Pogan” w ramach przygotowania do uroczystości odpustowej. Impreza odbyła się na placu pod budowę nowej świątyni pod przewodnictwem o. Mirosława Jajko SJ. Wystąpili: Or_Kiestra – Niezależna Orkiestra i Chór Młodzieżowy Wzgórze Syjon. Koncert był wspaniałą okazją do wspólnej modlitwy, zabawy a przez to integracji parafian w każdym wieku. Podczas imprezy można było nabyć ciasta upieczone przez nasze parafianki.
 • 24 czerwca 2017 - Uroczysta Msza Święta Odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela  odprawiona została o godz. 17.00. Przewodniczył jej Ks. Dziekan Józef Wałaszek a homilię wygłosił rodak o. Andrzej Skoczeń, wieloletni misjonarz w Brazylii.
 • 25 czerwca 2017 - O godz.11.00 odprawiona została Msza Św. w intencji Jubilata ks. Włodzimierza Skocznia, przeżywającego 25- lecie przyjęcia święceń kapłańskich. Homilię wygłosił ks. prof. Michał Drożdż.
 • 26-28 czerwca 2017 - Wyjazd chłopców z LSO do Grywałdu z ks. Romanem. W programie wyjazdu były następujące atrakcje: trasa górska Lubań Krościenko, zabawa w parku linowym, zjazd tyrolką w Krościenku, wycieczka rowerowa z Szczawnicy na Słowację do Czerwonego Klasztoru, gokarty w Tyliczu, mecz piłki nożnej, ognisko.
 • 10-14 lipca 2017 - Udział zespołu muzycznego w XXX Saletyńskim Spotkaniu Młodych w Dębowcu pod hasłem „Dieta Cud”.