„Kto spożywa Moje Ciało będzie żył na wieki”

Eucharystia

Dnia 5 maja grupa ponad 40 trzecioklasistów przyjęła po raz pierwszy Jezusa do swojego serca. Do tego wielkiego wydarzenia dzieci przygotowywały się przez osiem miesięcy uczestnicząc w katechezach w szkole oraz na spotkaniach wraz z rodzicami w kaplicy. Dzieci poznawały podstawowy katechizm i uczyły się znaczenia sakramentów w życiu chrześcijanina.

Sakrament Eucharystii był poprzedzony Sakramentem Pokuty i Pojednania, który miał miejsce dzień wcześniej. Biały Tydzień to kontynuacja radosnego świętowania we wspólnocie dzieci i rodziców. Każdy dzień tego wyjątkowego tygodnia przynosił inne przesłanie. W poniedziałek dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne, we wtorek poznały pojęcia sakrum i profanum oraz miały możliwość poświęcenia przedmiotów kultu religijnego otrzymanych w prezencie od najbliższych. Środa była dniem modlitwy dzieci za rodziców. Ksiądz Proboszcz w homilii zachęcił dzieci do wdzięczności wobec rodziców przywołując również wspomnienia własnego dzieciństwa - zabawne i pouczające. W czwartek dzieci dowiedziały się w jaki sposób mogą stać się misjonarzami. Dróg jest wiele - można udzielać wsparcia materialnego dzieciom w krajach misyjnych, ale przede wszystkim można być misjonarzem we własnym otoczeniu włączając się między innymi w życie parafii poprzez uczestnictwo w różnych grupach - scholce, liturgicznej służbie ołtarza, Rycerstwie Niepokalanej lub Caritasie. Piątek przyniósł „autostradę do nieba” czyli przesłanie św. Małgorzaty Marii Alacoque o odprawieniu 9. Pierwszych Piątków Miesiąca i obietnicach Jezusa z tym związanych.

Pierwsza Spowiedź, Komunia Święta i Biały Tydzień to początek wspaniałej wyprawy po skarb, do której zaprasza nas Jezus. Tylko od nas będzie zależało czy odpowiemy na zaproszenie i będziemy o ten skarb wytrwale zabiegać każdego dnia.