Misterium

Chłopiec jako Jezus prowadzony przez straż

W Niedzielę Palmową młodzież ze Szkolnego Koła Caritas przedstawiła w kaplicy Misterium Męki Pańskiej. Sceny z ostatnich dni życia Jezusa tak dobrze znane, za sprawą młodych aktorów poruszyły nasze serca do głębi. Byliśmy świadkami Ostatniej Wieczerzy,  modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, rozmów arcykapłanów oraz spotkania z Piłatem, jak również Drogi Krzyżowej, śmierci a na końcu Zmartwychwstania i spotkania z Marią Magdaleną. Przemyślana narracja w tle pomagała przenieść nasze myśli do wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat i i uświadomić sobie po raz kolejny, że to nasze postawy i czyny przybiły Zbawiciela do krzyża.

Dziękujemy młodym ze szkolnego Koła Caritas oraz pani Kindze za wprowadzenie nas, poprzez to przedstawienie, do wydarzeń Wielkiego Tygodnia.