Wybrani do świętej służby

Ministranci

W czwartek 30 czerwca podczas wieczornej Mszy Świętej nasza parafia przeżywała uroczyste przyjęcie posługi ministranta przez trzynastu chłopców. Jeden uczeń klasy piątej i dwunastu odważnych trzecioklasistów, którzy w tym roku przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej, zapragnęło „czegoś więcej” w relacji z Bogiem. Do tej chwili przygotowywali się od maja pod kierunkiem ks. Łukasza jako aspiranci.

Podczas uroczystości, dziękując Jezusowi za łaskę powołania ministranckiego, wybrani do świętej służby przyrzekali czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Otrzymali specjalne błogosławieństwo, aby wiernie wypełniali swoje obowiązki i stale wzrastali w Bożej łasce i miłości.

Gratulujemy młodzieńcom dostąpienia godności ministranta i życzymy wytrwałości oraz wysłuchania przez Najwyższego modlitwy, jaką LSO zanosi do Niego po każdym służeniu: „(…) spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe moje życie, szedł tylko drogą zbawienia i spraw, aby choć jeden z nas został Twoim świętym kapłanem (…)”.