Budujemy na Skale

Budujemy na Skale

Fragment skalny z miejsca męczeństwa św. Jana Chrzciciela, poświęcony w dniu 16 marcu tego roku w Watykanie przez papieża Franciszka, został wmurowany w ścianę naszej powstającej świątyni podczas uroczystej Mszy Świętej dnia 12 czerwca o godz. 16:00. Uroczystości przewodniczył i aktu poświęcenia oraz wmurowania kamienia węgielnego dokonał biskup tarnowski Andrzej Jeż. Swoją obecnością zaszczycili nas księża z sąsiednich parafii i dekanatu, z parafii patronackich, księża rodacy i goście, projektant świątyni Pan Andrzej Mikulski, najbliższa rodzina ks. proboszcza, Rycerze Jana Pawła II z Nawojowej oraz Rycerze Kolumba. W tak ważnych chwilach nie mogło zabraknąć naszych poprzednich duszpasterzy, ks. proboszcza Mikołaja Pieca i ks. wikariusza Romana Górowskiego.

Na wstępie ks. proboszcz Janusz przywołał okoliczności i ważne daty powstawania kościoła, wyrażając przy tym wdzięczność wszystkim zaangażowanym i wspierającym dotychczasowe dzieło budowy świątyni materialnej i duchowej. Słowa uznania skierował do ks. Mikołaja, wspominając o ogromnej pracy poprzednika i parafian, którzy rozpoczęli tworzenie wspólnoty. Podsumowując wielkie dzieło, jakie do tej pory udało się zrealizować, duchowy ojciec parafii powierzył kolejny etap Bożej Opatrzności słowami „Jezu, Ty się tym zajmij”.

W homilii ks. biskup wyjaśnił symbolikę wmurowania kamienia węgielnego. Odnosi się ona do samego Chrystusa, który jest źródłem wszelkiego budowania, Chrystusa – fundamentu i Skały, na której opiera się  Kościół i na której mamy budować naszą codzienność. By budować, trzeba być żywym Kościołem, a piękno świątyni powinno odzwierciedlać piękno naszych dusz, mocnych umiłowaniem Eucharystii, modlitwą osobistą i rodzinną, korzystaniem z sakramentów i zaangażowaniem w życie parafii –mówił biskup. Odnosząc się do przypadającej tego dnia uroczystości Trójcy Przenajświętszej podkreślił, że tajemnicę Trójcy odkrywamy w sobie a w niej siebie; jesteśmy świątynią Trójcy Świętej a im mocniej wierzymy, tym większych dzieł możemy dokonywać w świecie. Na zakończenie ks. biskup udzielił nam uroczystego błogosławieństwa na podejmowanie kolejnych wyzwań związanych z budowaniem.

Parafialny Zespół Caritas stworzył możliwość wsparcia budowy nowej świątyni przez przygotowanie i rozprowadzanie po skończonej uroczystości cegiełek jadalnych – domowe ciasta i bigos, parafialne krówki oraz niejadalnych-pocztówki, kropielnice z mosiądzu i ceramiczne z logo parafii.

Podczas drugiej części uroczystości, przy wspólnym posiłku z udziałem ks. biskupa, zaproszonych kapłanów, członków rad duszpasterskiej i gospodarczej oraz animatorów wspólnot, została wyświetlona prezentacja ukazująca poszczególne etapy budowy począwszy od symbolicznego wbicia pierwszej łopaty z dnia 18 maja 2019 r. Była to świetna okazja do wspomnień, integracji i radosnego świętowania w duchu wdzięczności Bogu za to, co do tej pory udało się wykonać.

Artykuły: