Piękno i doniosłość śpiewu liturgicznego

Warsztaty

W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 29-30 maja odbyły się Warsztaty Muzyki Liturgicznej „Najpiękniejszy z synów ludzkich ” pod kierunkiem znanych twórców Piotra Pałki i Pawła Bębenka. Wzięły w nich udział chętne członkinie naszej parafialnej scholi dorosłych.

Tematyka warsztatów była skupiona wokół piękna, którego źródłem jest Bóg. Uczestnicy i prowadzący przygotowali śpiew na Eucharystię, będącą punktem kulminacyjnym warsztatów.

Warto pamiętać, jak istotną rolę odgrywa śpiew liturgiczny. Jest on nieodłączną częścią kultu, wyraża modlitwę, jest wołaniem duszy do Boga. Śpiew to sługa liturgii, poprzez dołączenie się do oddawania czci Bogu. Przyczynia się do jedności zgromadzonych i nadaje uroczysty charakter obrzędom. Pomaga przeżyć obecność Boga i przyswoić przesłanie, które w danym czasie Bóg do nas kieruje, przez wprowadzanie umysłu w przeżywanie misterium konkretnego dnia. Stąd pieśni powinny nawiązywać do przeżywanego święta, okresu liturgicznego i szczególnych okoliczności sprawowanej celebry.

Nie każda piosenka religijna jest do wykorzystania podczas sprawowania liturgii. Istnieją przepisy określające dobór i charakter śpiewów liturgicznych. Śpiew ma wyrażać głębię, dostojność, ma być w nim zapisana nieskończoność Pana Boga. Należy unikać tekstów banalnych, gdyż spłycają całe uczestnictwo w liturgii i nie uczą należytego przeżywania Eucharystii.

Serdeczne podziękowania należą się Pani Basi, która służąc swoim talentem, troszczy się w naszej parafii o właściwy śpiew liturgiczny i jego piękno w ramach prowadzenia scholi dorosłych oraz udziela wskazówek młodszemu pokoleniu. Sama bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach, organizuje je regularnie dla pozostałych członków scholi, zachęca także do udziału w warsztatach zewnętrznych. A wszystko po to, by w naszej parafialnej świątyni wybrzmiewał coraz piękniejszy śpiew podczas liturgii, a parafianie zostali pociągnięci do umiłowania ponad wszystko Boga w Trójcy Świętej Jedynego całym swoim sercem, całym swoim umysłem i całą swoją siłą.