Od św. Józefa uczymy się miłości

Rekolekcje 2021

Patronem tegorocznych rozważań rekolekcyjnych z racji trwającego Roku Świętego Józefa był właśnie ten Boży wybraniec i choć ani  jedna jego wypowiedź nie jest zanotowana na kartach Ewangelii, to jednak  swoją postawą mówi nam tak wiele. Postać św. Józefa przybliżył nam ks. Paweł Broński, dyrektor domu rekolekcyjnego „Opoka” w Starym Sączu, który przewodniczył trzydniowym ćwiczeniom duchowym. Przez te wyjątkowe dni dane nam było przyglądnąć się naszej relacji z Bogiem, wzorując się na Józefie - Świętym, Sprawiedliwym.

Istota rekolekcji – jak często powtarzał ks. Paweł – to odrzucenie zakorzenionych struktur grzechu, zwłaszcza pychy, rodzącej inne grzechy, aby mogło ukazać się w nas to, co piękne, aby odkurzone zostały dobre pragnienia, a serce zapłonęło miłością do Boga i drugiego człowieka. Mamy stawać się jak św. Józef w jego bezgranicznym zaufaniu Bogu i otwartości na działanie Ducha Świętego, choć nie wiemy dokąd nas poprowadzi. Jeśli zaufamy Bogu, możemy być spokojni o nasze życie, o naszą przyszłość.

Dzięki naukom ks. Pawła poznaliśmy obraz Boga widziany oczami św. Józefa, obraz, który bywa zniekształcany zranieniami w relacji z ojcem ziemskim. Bóg to „Abba” czyli tatuś, kochający, miłosierny, pragnący naszego szczęścia. Przypomnieliśmy sobie,  kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, nosząc w sobie tu na ziemi cząstkę nieśmiertelności. Być może po raz kolejny w życiu wybrzmiała w naszych sercach ta prawda, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu i tylko w bliskości z nim możemy być szczęśliwi.

Małżonkowie zostali zachęceni do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów w pokorze i mocą wiary jak św. Józef. Kryzys staje się wtedy okazją do wzrostu i kolejnego zwycięstwa. Usłyszeli pytanie, czy świadectwo ich codzienności byłoby w stanie uczynić z poganina osobę wierzącą. Zostali wezwani do refleksji, czy są nauczycielami autentycznej wiary dla swoich dzieci, czy żyją świadomością nadprzyrodzoności małżeństwa i rodziny, która jest wspólną drogą do Boga i czy potrafią wzajemnie za siebie oddawać życie.

Ksiądz rekolekcjonista przybliżył najmłodszym parafianom to, co w życiu  najważniejsze z gitarą i gadżetami w ręku. Maluchy dobrze zapamiętały wciągającą opowieść o małpce Krejzolce i płynące z niej przesłanie – podstawa to  przestrzeganie Bożych zasad i czujność, by zło nie wślizgnęło się podstępnie do naszych serc.

Księdzu Pawłowi z serca dziękujemy za trud przeprowadzenia rekolekcji, dziękujemy za pomoc w spotkaniu z Bogiem i zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci.