Każdy może się nawrócić

rozaniec

Szkolne Koła Caritas pod kierunkiem pani Kingi przedstawiło inscenizację 10 stycznia o godzinie 17:00 na żywo jak i on-line. Jasełka przygotowane było w nowoczesnej formie i niosło za sobą wiele ważnych treści. 

Przedstawienie wystawione przez młodzież w sposób zabawny i humorystyczny przybliżyło historię narodzin Mesjasza, a także ukazało głębszą prawdę o człowieku. W człowieku, tak jak w tym małym diabełku tkwi dobro i zło i to od nas samych zależy, którą drogę wybierzemy. Obyśmy zawsze w swoim życiu kierowali się wiarą, wybierali miłość i ją okazywali innym, bo jak powiedział Narrator Bo choć nam czasem mylą się drogi, to miłosierny nasz Pan ubogi(…) i w życiu trzeba nam ze wszystkich sił swych chcieć wejść do nieba.

Relacja wideo