Rekolekcje wielkopostne dla dzieci

Rekolekcje

W dniach 21-23 marca 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych, przeprowadzonych w kaplicy przez Księdza Proboszcza Mikołaja. Temat przeprowadzonych rozważań to ABC modlitwy.

Podczas konferencji wprowadzających przed Mszą Świętą oraz podczas nauki w ramach homilii, Ksiądz Proboszcz przypomniał tę ważną prawdę, że modlitwa to spotkanie z Bogiem. Można odklepać wyuczone pacierze i wcale nie spotkać się z Bogiem, nie pomodlić się.

Wyjaśniona została różnica między pacierzem, a modlitwą. Jeśli mam spotykać się z Bogiem, muszę wiedzieć kim On jest. Rysy na portrecie Boga to: sprawiedliwość, wszechmoc, mądrość, wszechwiedza, wieczność, panowanie, świętość i ojcostwo.

Omówione zostały warunki, jakie muszą być spełnione, aby modlitwa była dobra:

 • świadomość obecności Boga – wiem przed kim staję
 • wiem kim jestem – słabym grzesznikiem ale jednocześnie dzieckiem Bożym
 • wiedza o Bogu – im większa tym modlitwa jest doskonalsza
 • korzystanie z sumienia, które zostało porównane do telefonu od Boga

Modlitwy mamy się uczyć od Jezusa, który daje przykład – często przebywa na osobności i się modli; poleca, aby nie być gadatliwym jak poganie; mówi jasno, że mamy stać się jak dziecko.

Osobna konferencja była poświęcona etapom doskonalenia modlitwy:  dziękczynieniu, uwielbieniu, prośbie, przeproszeniu i wynagrodzeniu. W drugim dniu rekolekcji odbyła się Spowiedź Święta.

Trzeciego dnia, w piątek, Mszę Świętą poprzedziła droga krzyżowa z rozważaniami dotyczącymi bycia uczniem szkoły, synem, córką, koleżanką, kolegą, z naświetleniem negatywnych zachowań spotykanych w naszej szkole. Podczas Mszy Świętej uczestnicy dowiedzieli się o tym, jakie są owoce modlitwy:

 • uporządkowanie czasu – mając czas na modlitwę, mam czas na wszystko co trzeba
 • uporządkowanie przestrzeni – robię i utrzymuję wokół siebie porządek
 • sztuka życia chwilą obecną – potrafię się cieszyć tym co jest tu i teraz
 • sztuka  wykorzystania wszystkich łask
 • przebaczenie
 • odporność na ataki szatana
 • uwolnienie od lęku o jutro.

Mocny przekaz słowny Księdza Mikołaja był dodatkowo ubogacony  prezentacją multimedialną  na ekranie, a rozważania przeplatane były  teledyskami. Rzeczą niemożliwą było znudzenie podczas rekolekcji. Żywymi pomocami dydaktycznymi okazali się odważni uczniowie z klasy IVb, którzy przebrani w anielskie stroje, posługiwali przy prezentowaniu planszy z napisami, tańczyli rap, szli drogą krzyżową i do mikrofonu wypowiadali swoje modlitwy. Nieoceniony okazał się utalentowany informatycznie Karol Pasek, uczeń klasy IVb, obsługujący komputer. Oprawa muzyczna podczas Mszy Świętych należała do scholi dziecięcej Powerowe Aniołki.

Z  nauk rekolekcyjnych skorzystały nie tylko dzieci, ale też nauczyciele naszej szkoły, dyrekcja oraz rodzice. Księdzu Mikołajowi składamy serdeczne podziękowanie za trud przygotowania i przeprowadzenia tegorocznych ćwiczeń duchowych.