Niedziela rekolekcyjna

Wielki Post

W niedzielę 4 marca 2018 r. gościliśmy w naszej parafii Księdza Jana Bartoszka - Misjonarza Miłosierdzia, Prezesa Akcji Katolickiej, Rektora Uniwersytetu Społecznego Nauczania Jana Pawła II, który podczas wszystkich Mszy Świętych oraz nabożeństwa Gorzkich Żali, wygłosił konferencje w ramach przygotowania do poniedziałkowej spowiedzi wielkopostnej.

Przypomniał prawdę o ludzkiej grzeszności oraz konieczności regularnego oczyszczania świątyni swojego serca i powierzania się Bożemu Miłosierdziu. Przestrzegł przed toksyczną, głęboko zakorzenioną niemoralnością, nie pozwalającą zauważyć swoich własnych grzechów i zaniedbań, zwłaszcza w relacji ze współmałżonkiem. Nawet z różańcem w ręku i uchodząc na zewnątrz za sprawiedliwego, można być - jak zaznaczył Ksiądz Jan - daleko od Boga. Lepiej być grzesznym i uratowanym niż grzecznym i uradowanym.

Podczas nabożeństwa Gorzkich Żali wysłuchaliśmy nauki o konieczności przebaczenia wszystkiego wszystkim i modlitwy za prześladowców. Pierwsze słowa Jezusa wypowiedziane z wysokości krzyża, były słowami przebaczenia. Brak przebaczenia w rodzinach hamuje bowiem rozwój duchowy i psychiczny ich członków. Kaznodzieja przypomniał także prawdę o tym, że walka z Bogiem i krzyżem, prowadzona przez media, organizacje czy pojedyncze osoby, jest zawsze wymierzona przeciwko człowiekowi i jego dobru.

W poniedziałek 5 marca odbyła się wielkopostna spowiedź parafialna.