Spotkanie z autorem projektu nowej świątyni

Spotkanie z projektantem

W niedzielę 28 stycznia 2018 r. po Mszy Św. o godz. 16:00 odbyło się spotkanie Rady Parafialnej i Rady Gospodarczej z architektem nowego kościoła p. Andrzejem Mikulskim. Celem spotkania było zapoznanie członków Rad z aktualnym stanem zaawansowania prac projektowych oraz wysłuchanie przez projektanta wszelkich sugestii, dotyczących ewentualnych korekt w dotychczasowej koncepcji. Dokonano ustaleń:

  • orientacji budynku świątyni, jego wymiarów,
  • powiększenia parkingu,
  • wykonania dodatkowego wejścia,
  • lokalizacji budynków parafialnych, pomieszczeń gospodarczych i dzwonnicy,
  • połączenia między budynkami służącymi duszpasterstwu,
  • wykonanie chóru nad nawami bocznymi, lokalizacja kaplic, zakrystii

Spotkania z Architektem mają odbywać się regularnie, kolejne przewidziane jest na miesiąc marzec. Pozwoli to członkom Rad przekazywać na bieżąco informacje wszystkim zainteresowanym.