Zmiana tajemnic różańcowych - 30 października 2022

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na listopad 2022

Intencja papieska: Za dzieci, które cierpią
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Modlimy się o łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin, z naszej parafii oraz tych którzy zginęli w wyniku działań wojennych.