Zmiana tajemnic różańcowych - 28 sierpnia 2022

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na wrzesień 2022

Intencja papieska: O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, katechetów i nauczycieli aby w nowym roku szkolnym w Chrystusie odnajdywali wzór do naśladowania.