Zmiana tajemnic różańcowych - 24 kwietnia 2022

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na maj 2022

Intencja papieska: : O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Modlimy się za dzieci i młodzież którzy przystępują do sakramentów Eucharystii i Bierzmowania, aby otrzymane dary pozwoliły im na wzrastanie w wierze, a także za maturzystów, aby z pomocą Ducha Świętego umiejętnie wykorzystali na egzaminie zdobytą wiedzę.