Zmiana tajemnic różańcowych - 30 stycznia 2022

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na luty 2022

Intencja papieska: Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Módlmy się o zdrowie dla chorych, ulgę dla cierpiących, dobrą śmierć dla konających oraz za osoby starsze i samotne aby Bóg otaczał je swoją troską i obdarzał tym, czego potrzebują.