Zmiana tajemnic różańcowych - 28 listopada 2021

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na grudzień 2021

Intencja ewangelizacyjna: Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Modlimy się o pokój na wschodniej granicy Polski, a także aby czas Adwentu i Bożego Narodzenia był czasem pokoju i zgody między narodami, między nami Polakami, a przede wszystkim w naszych rodzinach.