Zmiana tajemnic różańcowych - 28 marca 2021

rozaniec

Ze względu na okoliczności, w tym miesiącu samodzielnie dokonujemy zmiany tajemnic, poprzez odmawianie kolejnej tajemnicy.

Przykładowo, jeśli odmawialiśmy tajemnicę 4. części radosnej to będziemy teraz odmawiać tajemnicę 5. tej części lub jeśli odmawialiśmy tajemnicę 5. części chwalebnej, to będziemy teraz odmawiać tajemnicę 1. części radosnej.Intencje Modlitwy Różańcowej na kwiecień 2021

Intencja powszechna — Podstawowe prawa:
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Modlimy się za naszą parafię, za kapłanów w niej posługujących, poszczególne formacje, wszystkich parafian oraz ludzi dobrej woli, aby wstępując w kolejną dekadę działalności, umocnieni błogosławieństwem Zmartwychwstałego Jezusa, budowali wspólnotę opartą na Bożym dekalogu.