Boża miłość i pokój we wspólnocie

Rekolekcje23

Od piątku 24 marca do niedzieli 26 marca mieliśmy okazję, aby odnowić naszą wiarę i odświeżyć ducha poprzez udział w rekolekcjach parafialnych przeprowadzonych pod hasłem „Boża miłość i pokój we wspólnocie” przez ks. Krzysztofa Czecha, Proboszcza w Piwnicznej Zdroju.

W piątek (temat „Wspólnota i miłość”) uczyliśmy się, jak jeszcze bardziej kochać Boga i siebie nawzajem we wspólnocie. Pomogły nam w tym przywoływane przez rekolekcjonistę myśli wybitnych pasterzy Kościoła, głównie Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, rozważania drogi krzyżowej na temat znaczenia naszych rąk oraz poruszające Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu młodzieży należącej do Szkolnego Koła Caritas. Młodzież podczas swojej nauki stanowej usłyszała wiele życiowych wskazówek zaczerpniętych z nauczania naszego wielkiego papieża Polaka.

Zapamiętaliśmy, że w Bogu mamy się rozkochać, a nie bać się Go. Że warto ofiarować Bogu trochę czasu, a On da nam to, czego potrzebujemy na danym etapie życia. Będąc posłusznymi Jego woli i zwalczając pokusę indywidualizmu, mamy uczyć się od siebie nawzajem, nosić jedni drugim brzemiona, gdyż wtedy rośniemy w siłę i razem podążamy do wspólnego celu - do Nieba.

W sobotę (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) rozważaliśmy tryptyk maryjny: Maryja kobieta pięknej miłości, kobieta pokoju i kobieta ostatniej godziny. Tego dnia mieliśmy szansę odnowienia więzi z Maryją, która pragnie być blisko każdego z nas, pomagać w codziennych zmaganiach i prowadzić do Nieba. Wielu parafian podczas wieczornej Mszy Świętej złożyło uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chorzy i starsi parafianie zostali umocnieni skierowanym do nich słowem oraz sakramentem namaszczenia chorych. Usłyszeli m. in., że ich cierpienie jest mostem do życia wiecznego. Wieczorna nauka  dla małżonków i rodziców przypomniała zgromadzonym licznie parafianom tego stanu, jak ważne są: bycie sobą, czas poświęcony dziecku, słowa kierowane do dziecka, jedność mamy i taty, osobiste świadectwo wiary rodzica i praktykowanie w rodzinach elementów roku liturgicznego oraz wspólne spotkania przy stole.

Niedziela (temat „Wspólnota i pokój”) była dniem sporządzania wiosennej sałatki pokoju. Dowiedzieliśmy się, jakie składniki są potrzebne, aby w naszych sercach, rodzinach, w naszej parafii panował pokój. Niezbędne są drobne gesty pomocy bliźniemu, życie w prawdzie, przyznawanie się do swoich błędów, przebaczanie, pokój z samym sobą i z tymi, którzy są wokół, życie modlitwą i z nastawieniem na pokój wieczny, przyda się też nuta poezji i częste wyjścia na łono natury. Wiemy już, że pokój to nie to samo co „święty spokój” i zamiatanie spraw pod dywan, że czasem potrzebny jest we wspólnocie „święty raban”, czyli pewne poruszenie.

Rozważania podczas Gorzkich Żali dotyczyły roli oczu. Najważniejsze spojrzenie to spojrzenie Pana Boga na każdego z nas. To wszechogarniające Spojrzenie można albo przyjąć i pod tym Spojrzeniem pięknie żyć, albo od niego uciekać, co niektórzy  niestety czynią.

Istotnym elementem rekolekcji była adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Wdzięczni Bogu i księdzu Krzysztofowi za ten czas łaski i chwile zatrzymania, których potrzebowaliśmy, uświadamiamy sobie jeszcze mocniej, że nasza wspólnota parafialna pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela to dar wielkiej Bożej miłości dla nas. Chciejmy zatem korzystać z tego daru jak najczęściej , z otwartością i zaangażowaniem.