Poświęcili się Niepokalanemu Sercu Maryi

Oddanie33

Parafianie, którzy ukończyli w zaciszu swoich domów 33 dniowe rekolekcje „Oddanie 33”, dokonali uroczystego aktu zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa w poniedziałek 27 czerwca podczas porannej lub wieczornej Mszy Świętej w naszej kaplicy.  Do odbycia tych rekolekcji zachęciła nas ponad miesiąc temu Pani Marta Przybyła, głosząc niesamowite świadectwo przemiany, jaka dokonała się w jej życiu. Chętnych do przeżycia tej wyjątkowej duchowej przygody nie zabrakło. Najmłodszy uczestnik rekolekcji, 5-letni Filip, odprawił je korzystając z materiałów przeznaczonych dla dzieci, pod nadzorem swojej mamy. Uroczyście odczytane podczas Mszy Świętych akty poświęcenia, podpisali duszpasterze.

Przyzywając codziennie Ducha Świętego, przyswajając podane na dany dzień materiały (m.in. nauczanie św. Ludwika, bł. o. Chaminade, dokumenty Kościoła, zapiski współczesnej mistyczki Alicji Lenczewskiej, przesłanie z Fatimy i innych miejsc objawień maryjnych, komentarze ks. Dominika Chmielewskiego), wykonując krótkie ćwiczenia duchowe związane z tematem dnia, rozważając Słowo Boże i trwając na pogłębionej modlitwie osobistej, osoby, które podjęły to wyzwanie dowiedziały się, czym jest oddanie się Matce Bożej  i dlaczego jest ono tak istotne oraz przygotowały się duchowo to tego wydarzenia, początkującego nowe życie z Maryją.

Przez szczere dokonanie aktu poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi każdy „konsekrowany” zaczyna uczestniczyć w zwycięstwie nad złem, które Bóg obiecał Maryi oraz Jej potomstwu; pozwala, aby Maryja mogła przez niego kochać, wspierać i chronić; staje się narzędziem ratowania dusz pogubionych braci i sióstr; poznaje tajemnicę dziecięctwa duchowego; wchodzi w doświadczenie bezwarunkowej miłości oraz poczucia bezpieczeństwa, uwalniającego od lęku, które staje się udziałem każdego, kto zaufa do końca Maryi; doświadczy łask, o których będzie wiedzieć tylko on i Bóg.

Gratulujemy wszystkim, którzy wytrwali w przeżywaniu rekolekcji i dokonali świadomego aktu poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa. Niech rozpocznie się dla Was droga wielkich łask, osobista historia wielkich rzeczy, które uczyni dla Was i przez Was Wszechmocny.