Godzina dla Pana

Godzina dla Pana

Wznoszenie nowej świątyni w naszej parafii ma tylko i wyłącznie sens, kiedy wznosimy przede wszystkim tę świątynię duchową. Dlatego w trosce o tę duchową świątynię postanowiliśmy zrobić znowu coś więcej. Rozpoczęliśmy w październiku wieczory uwielbienia „Godzina dla Pana”. To godzina w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca kiedy śpiewem, modlitwą, rozważaniami oddajemy chwałę i cześć największej naszej Miłości. Czym byłoby nasze życie bez Boga?

Ciągle chcemy więcej i więcej dlatego systematycznie, co miesiąc, chcemy z Panem się spotykać, uwielbiać Go w pierwsze piątki o 20:00.

Zapraszamy bardzo serdecznie, szczególnie wszystkich zapracowanych, zabieganych, czasem zmęczonych codziennymi zajęciami do zaczerpnięcia głębokiego oddechu w obecności Pana. W tym czasie można skorzystać z sakramentu pokuty i przyjąć dar Komunii Świętej.