Najmłodsi odkrywają potęgę modlitwy różańcowej

rozaniec

W naszej parafii już nie tylko dorośli - w ramach tradycyjnych Róż Żywego Różańca, Różańca Rodziców za Dzieci czy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - ale także najmłodsi biorą do ręki Różaniec, aby być pomocnikami Matki Najświętszej. Róże Różańcowe Dzieci powstały z inicjatywy naszego Księdza Proboszcza na katechezach szkolnych i liczą obecnie 37 członków, uczniów dwóch klas czwartych i jednej klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 17. 

W październiku dzieci otaczały modlitwą swoich rodziców w ramach wdzięczności za przygotowanie do sakramentów świętych. W listopadzie ofiarują dziesiątek Różańca Świętego za dusze cierpiące w czyśćcu. Na każdy miesiąc będzie wyznaczana konkretna intencja. Zmiana tajemnic odbywa się na lekcji religii w pierwszy czwartek miesiąca. Jeśli się naprawdę chce, czas na modlitwę się znajdzie - zauważają członkowie Róż. Modlą się na katechezie, w domu, czy w drodze do szkoły. Dziesiątek Różańca dziennie to tak niewiele, a zarazem tak bardzo wiele. Jak podkreślał św. Jan Maria Vianney, jedno Zdrowaś Maryjo wypowiedziane sercem, wstrząsa całym piekłem. A jest o co i o kogo walczyć.

Gratulujemy dzielnym młodym parafianom, którzy podejmując to zobowiązanie, troszczą się nie tylko o kształtowanie swojej relacji z Panem Bogiem, ale dokonują czynu miłosierdzia wobec bliźnich, pomagając im poprzez modlitwę w drodze do Nieba.