Zmiana w gronie kościelnych

Zmiana kościelnych

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolno-katechetycznego pożegnaliśmy Kubę, który przez ostatni rok pełnił posługę kościelnego. Uroczystość miała miejsce w środę 1 września podczas wieczornej Mszy Świętej. Kuba za swoją sumienną i wytrwałą służbę otrzymał gratulacje i nagrodę od duszpasterzy. Rozpoczynająca się przygoda w szkole średniej uniemożliwia mu dalsze sprawowanie funkcji kościelnego. Podczas uroczystości Kuba oficjalnie przekazał klucze do kaplicy swojemu młodszemu koledze Mariuszowi.

Nasi kapłani wyrazi wdzięczność rodzicom Kuby za zaangażowanie w życie parafii, przykład życia wiarą i wsparcie syna w pełnieniu posługi.

Mamy więc nadal w parafii trzech kościelnych – na warcie pozostają bez zmian Bartek z Michałem i od dnia dzisiejszego dołącza do nich Mariusz. Chłopcy będą przygotowywać kaplicę na wszystkie Msze Święte i uroczystości, wezmą udział w ceremoniach chrzcielnych, ślubnych i pogrzebowych.