Przyjęli Ducha Świętego

Bierzmowanie 2020

Po długim oczekiwaniu 30-osobowa grupa naszych młodych parafian przystąpiła do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Uroczystość miała miejsce 2 lipca w kościele Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu, młodzi przeżywali ją razem z rówieśnikami z Żeleźnikowej Wielkiej. Mszy Świętej przewodniczył i sakramentu bierzmowania udzielił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Salaterski.

W skierowanym do zebranych słowie celebrans wskazał trzy źródła pokoju serca w Duchu Świętym: świadomość nieprzemijalności życia ludzkiego, wiara w Boże Miłosierdzie i odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty oraz poczucie przynależności do wspólnoty ludzi wierzących. Gratulując młodym przyjęcia sakramentu, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup życzył im odnalezienia się w nowej szkole, a kiedy przyjdzie czas poważnych decyzji życiowych – dopuszczenia do głosu Ducha Świętego i posłuchania Go.

Naszym młodym parafianom towarzyszyli tego dnia duchowo i fizycznie obaj duszpasterze – Ks. Proboszcz oraz Ks. Roman. Te uroczyste chwile zostały poprzedzone katechizacją  młodzieży prowadzoną przez ks. Romana w szkole oraz spotkaniami formacyjnymi w kaplicy.