Napełnieni Duchem Świętym

Napełnieni

Grupa ósmoklasistów z naszej parafii przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk księdza biskupa Stanisława Salaterskiego. Uroczystość miała miejsce 22 marca o godz. 18 w kaplicy. 

Podczas homilii odnosząc się do Ewangelii z dnia, biskup Stanisław udzielił młodym trzech rad:

  • aby nie liczyć tylko na siebie, ale na pomoc Bożą, ponieważ przez współpracę z łaską stajemy się pełnymi nadziei i szczęśliwymi,
  • aby przy dzisiejszym zawrotnym tempie życia znaleźć czas na modlitwę, adorację, umieć słuchać głosu serca i sumienia, być obiektywnym, zdystansowanym i wolnym wobec tego, na co poświęcamy czas,
  • aby pełnić wolę Ojca - z pokorą zawierzać życie Bogu i realizować je po linii rozpoznanego powołania, które jest darem.

Zachęcił młodych do przejęcia po rodzicach dobrych dzieł związanych z budową kościoła duchowego oraz materialnego i wypełniania tej przestrzeni swoim zaangażowaniem, modlitwą, posługą. Wezwał do autentycznej bliskości z Jezusem w Jego Kościele.

Na zakończenie ks. Biskup życzył ósmoklasistom przede wszystkim zdania egzaminu z życiowej mądrości i sprostania trudnym wyzwaniom jakie stoją przed nimi.  Młodzi wraz z księdzem Łukaszem przygotowali dla szafarza sakramentu specjalny upominek.

Te uroczyste chwile były poprzedzone katechezą prowadzoną w szkole przez ks. Łukasza oraz  regularnymi spotkaniami w kaplicy w ramach programu „Młodzi na progu”. W ubiegłym roku szkolno-katechetycznym młodzi zdali egzamin a niedawno brali udział w 3 dniowych wyjazdowych rekolekcjach w Domu Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem.

Bierzmowanej młodzieży gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z otrzymanymi darami. Niech  moc Ducha Świętego uzdalnia ich wprowadzania w życie wskazówek udzielonych im przez Pasterza podczas tej uroczystości.