Betesda

Betesda

Betesda – to hasło tegorocznych rekolekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17, które odbyły się w kaplicy w dniach 20-22 marca.  Na kanwie ewangelicznej sceny uzdrowienia przez Jezusa chorego od 38 lat człowieka przy sadzawce Betesda (J 5, 1-16), tegoroczny rekolekcjonista ks. Michał Łukasik, wikariusz z Szymbarku, ukazywał młodym parafianom prawdę o ogromnej miłości Boga, który zawsze jest gotowy nam pomóc. Gra prowadzącego na gitarze, wspólny śpiew, ciekawe przykłady i porównania oraz odpowiadanie na zadawane pytania pomogły dzieciom w aktywnym przeżywaniu tego czasu.

Pierwszego dnia rekolekcyjną scenę przewodnią młodsi rozważali poprzez inscenizację z ich udziałem, a starsi z pomocą multimediów. Drugiego dnia młodzi wzięli udział w drodze krzyżowej i skorzystali z sakramentu pokuty. Ostatniego dnia uczestniczyli we Mszy Świętej z nauką rekolekcyjną.

Uczniowie naszej szkoły  w tych szczególnych dniach przyglądali się sobie, stawiając siebie na miejscu chorego bohatera Ewangelii. Zobaczyli, że podobnie jak on, często zmagają się z ograniczeniami, zniechęceniem, czy poczuciem osamotnienia ze swoim problemem. Tak samo jak wtedy do chorego, tak i do każdego z uczestników rekolekcji, Jezus skierował pytanie: „Czy chcesz stać się zdrowym?” I pragnie by wstać, wziąć swoje wieloletnie posłanie i pójść dalej z Jego pomocą.

Dzieci dowiedziały się, że  najgorszym problemem człowieka jest grzech, ale jeśli szczerze żałujemy i chcemy się poprawić to Bóg nam wszystko wybaczy. Ta prawda bardzo mocno wybrzmiała poprzez przywołaną historię nawrócenia Rudolfa Hoessa, komendanta obozu koncentracyjnego mającego na swoim sumieniu zbrodnie ludobójstwa.

Betesda, czyli  Dom Miłosierdzia, to dla nas nasza kaplica, w której sprawowane są sakramenty i głoszone jest Słowo Boże.

Słuchać Słowa Bożego i ufać –  takie zadanie życiowe Ks. Michał zadał dzieciom. I choć wprowadzenie woli Bożej w czyn  wymaga czasem wielkiego trudu, to możemy być pewni, że Bóg pragnie prowadzić nas do szczęścia i wie, co jest dla nas dobre.