Wiara zgromadziła nas przy kapliczkach

Dni krzyżowe

Z okazji przypadających Dni Krzyżowych, jak co roku zgromadziliśmy się przy kapliczkach parafii, na ulicach Ruchu Ludowego, Juranda, Podbielowskiej i Stadnickich, by poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej i majówce wypraszać Boże błogosławieństwo  dla mieszkańców poszczególnych rejonów, obfite plony i ustrzeżenie od klęsk żywiołowych.

Rozważania naszych duszpasterzy podczas Mszy Świętych skupiały się wokół przeżywania autentycznej relacji z Bogiem, którego obecnością w moim życiu potrafię się dzielić z innymi, oczami wiary widzę Jezusa w Eucharystii i w zgromadzonych na modlitwie. Zostaliśmy wezwani do przemyślenia, czy rzeczywiście wierzę w to, że Duch Święty jest Osobą, może i powinien kierować moimi sprawami i uzdalnia mnie do patrzenia na wydarzenia życia w perspektywie wieczności, gdyż tylko w tej perspektywie mają one sens.

Jak podsumował ks. Łukasz, to nasza wiara gromadzi nas przy kapliczkach, w kościele i to jest piękne. Tam, gdzie światu brakuje argumentów, nauka nie może wytłumaczyć, tam wiara jest naszym jedynym ratunkiem i fundamentem. Tę właśnie wiarę można było zobaczyć w licznie zgromadzonych, modlących się przy kapliczkach parafianach i to dzięki modlitwie wielu nasza parafia jest taka wspaniała i rozwija się - zauważył ks. Łukasz.