Nazwałem was przyjaciółmi

Warsztaty scholi

Nasza parafia wraz z Fundacją „Pokój zaczyna się od uśmiechu” zorganizowała w dniach 6-8 maja Nowosądeckie Wielkanocne Warsztaty Śpiewu Liturgicznego. Zajęcia przeprowadzili Urszula Rogala i Rafał Maciejewski – wykładowcy warszawskiej Szkoły Śpiewu Liturgicznego. Wśród uczestników byli członkowie scholi dorosłych z naszej wspólnoty, młodzieżowego zespołu muzycznego z parafii Matki Bożej Bolesnej, chóru Veraicon, a także s. Eliza ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP (Biały Klasztor) oraz chętni parafianie.

„Nazwałem was przyjaciółmi” – pod takim hasłem odbywało się spotkanie i ta prawda o bliskości Boga przebijała się do serc warsztatowiczów. Słuchając dzielenia się wiarą w Chrystusa charyzmatycznych wykładowców, wsłuchując się w treść ćwiczonych  pieśni nie tylko uchem ale też umysłem i sercem, doświadczając niesamowitej atmosfery wspólnoty wielbiącej Boga śpiewem można było prawdziwie spotkać Zmartwychwstałego i żyjącego Pana. Uczestnicy doznali duchowego umocnienia a warsztaty określają jako swoiste rekolekcje.

W programie zajęć oprócz rozśpiewek, nauki pieśni i wykładów była także modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Wykładowcom ani uczestnikom nie brakowało poczucia humoru a przerwy i posiłki posłużyły wzajemnej integracji. Po odbyciu szkolenia uczestnicy jeszcze głębiej i bardziej świadomie niż dotychczas będą włączać się w śpiew, który pełni funkcję służebną wobec liturgii. 

Zwieńczeniem Nowosądeckich Wielkanocnych Warsztatów Śpiewu Liturgicznego była niedzielna Msza Święta w kaplicy o godz. 11, ubogacona śpiewem czterogłosowych pieśni w wykonaniu licznego chóru, złożonego ze wszystkich uczestników.