Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu młodzieży

Misterium

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu młodzieży należącej do Szkolnego Koła Caritas wystawione w Niedzielę Palmową o godz. 10 w kaplicy wprowadziło nas w przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Spektakl w nowoczesnym wydaniu pokazał ostatnie godziny ziemskiego życia Jezusa w odniesieniu do problemów dzisiejszych czasów.

Po scenie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu w bardzo oryginalny sposób zostały ukazane obrady sądu nad Jezusem i Jego współczesnymi uczniami, którzy nazywają rzeczy po imieniu według porządku ustanowionego przez Boga, aborcję i homoseksualizm uznają za grzech. Dialog pani prokurator z diabłem w sposób humorystyczny zobrazował  zmagania się współczesnych wysoko postawionych decydentów z lękiem przed utratą stanowiska i ujawnieniem zatajanych przewinień. Kolejne sceny to sąd przed królem popu, rozmowa małżonków, podczas której zazdrosny mąż zabrania żonie wychodzenia z domu w celu odwiedzania więźniów, ukrzyżowanie Jezusa. Bardzo wymowna była ostatnia scena  spotkania ze Zmartwychwstałym.

W poszczególnych epizodach głównym bohaterom towarzyszyli anioł i diabeł, podpowiadając rozwiązania charakterystyczne dla każdej z tych dwóch sił, co mocno podkreśliło prawdę o konieczności ciągłego dokonywania wyborów w naszym codziennym życiu. Misterium zachęciło nas do tego, byśmy w każdej sytuacji potrafili opowiedzieć się po stronie dobra i podążali ku radości Poranka Wielkanocnego.

Dziękujemy młodzieży za dostarczenie duchowych przeżyć i mnóstwa wrażeń artystycznych. Zachwyciła nas gra młodych aktorów, stroje oraz śpiew.

Podziękowania od przedstawicieli wspólnoty parafialnej za zaangażowanie i chęć robienia „czegoś więcej” dla młodych i z młodymi usłyszała Pani Kinga Krzyżak, główna reżyserka przedstawienia.