Pierwszy Rycerz Kolumba w naszej parafii

Rycerz

Trwa peregrynacja relikwii błogosławionego założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba ks. Michaela McGivneya na Sądecczyźnie.

Bracia z Rady Lokalnej 17116 w Limanowej przekazali na ręce Rycerzy z nowo powołanej Rady Lokalnej 17763 relikwie i obraz do Nowego Sącza do parafii Św. Jana Chrzciciela.

W naszej parafii mamy pięciu Rycerzy Kolumba tzn., że ich grono powiększyło się ostatnio o dwóch. Podczas trwającej peregrynacji relikwii ich założyciela nie mogło więc zabraknąć ich obecności w naszej parafii. Podczas wspólnej modlitwy zgromadzili się również Rycerze z Limanowej oraz z sąsiedniej parafii MB Bolesnej. Na początku poznaliśmy jakże bogaty i inspirujący życiorys bł. Michaela McGivneya. Później oddaliśmy się wspólnej modlitwie różańcowej i litanii ku czci błogosławionego. Zwieńczeniem była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem jednego z naszych Rycerzy - Księdza Proboszcza. Po krótkim pobycie w naszej parafii relikwie następnego dnia dotarły do naszej sąsiedniej parafii MB Bolesnej.