Jubileuszowa uroczystość odpustowa

Odpus21

W niedzielę 27 czerwca uczciliśmy Narodzenie św. Jana Chrzciciela. W tym roku uroczystość była wyjątkowa ze względu na 10. rocznicę powstania naszej parafii. Sumie odpustowej o godz. 11 przewodniczył ks. Prałat Jerzy Zoń, Proboszcz par. Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu – Zawadzie. W koncelebrze wraz z naszym ks. Proboszczem uczestniczył rodak ks. prof. dr hab. Michał Drożdż. Bardzo miło było także zobaczyć przy ołtarzu naszego poprzedniego wikariusza, ks. Romana Górowskiego. Swoją obecnością podczas wspólnego świętowania zaszczycili nas duszpasterze z okolicznych miejscowości i nie tylko. Wśród przybyłych bardzo licznie gości znaleźli się: księża z Barcic – ks. Andrzej Kędryna, ks. Marcin Kwiecień, ks. Henryk Franczyk i ks. Stanisław Dziekan; kapłani z Przysietnicy – ks. Adam Kardys i ks. Jan Wąchała; ze Starego Sącza ks. Marek Tabor, ks. Janusz Ryba, ks. Łukasz Halada i ks. Krzysztof Wójs; z Żeleźnikowej ks. Dominik Rutka i diakon Jarosław Sroka, ks. Witold Maślanka z Gabonia oraz ks. Maksymilian Lelito z Watykanu.

W homilii wygłoszonej tego dnia podczas wszystkich Mszy Świętych dopołudniowych, ks. Prałat Jerzy zwrócił szczególną uwagę na znaczenie świadectwa we współczesnym świecie, który bardziej potrzebuje wyznawców niż nauczycieli. Podkreślił moc świadectwa wiary dawanego w rodzinie, w miejscu pracy i w parafii. Ukazując postać świętego patrona – wzoru pokory, prawości, całkowitego zawierzenia Bogu, bezkompromisowości – zaprosił nas do przyjrzenia się swoim drogom życia i jego owocom. „Po co człowiekowi droga, która nie prowadzi do Boga” – puentował tegoroczny kaznodzieja.

To, czy zrealizuje się wobec nas plan zbawienia, zależy wyłącznie od nas. Potrzeba codziennego wysiłku, by czynić Jezusa Panem i Królem swojego życia. Ks. Prałat życzył nam wytrwałości w tej wymagającej drodze do świętości, która – jak zaznaczył – jest miarą człowieczeństwa i najpiękniejszą perspektywą dla człowieka.

Na zakończenie uroczystości wzięliśmy udział w procesji wokół kaplicy. Uczciliśmy 10-lecie istnienia parafii poprzez wspólną modlitwę oraz wyróżnienie 10-letnich dzieci, które – jak zauważył nasz ks. Proboszcz – rosną wraz z parafią. Wszystkie obecne na sumie odpustowej 10-latki otrzymały pamiątkowe dyplomy z życzeniami z okazji Jubileuszu łączącego ich z parafią oraz obrazy przedstawiające Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Parafialnych krówek nie zabrakło, wszyscy uczestnicy zostali obficie obdarowani, dzieci i dorośli.