Napełnieni Duchem Świętym

Bierzmowanie 2021

Grupa 31 młodych z naszej parafii dnia 10 maja przyjęła sakrament bierzmowania w kościele św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej. Uroczystości przewodniczył i sakramentu udzielił ks. Biskup Leszek Leszkiewicz.

Ta doniosła chwila w życiu młodych została poprzedzona kilkumiesięcznym przygotowaniem, prowadzonym przez ks. Łukasza. Na początku klasy ósmej kandydaci zdali egzamin, potem pogłębiali swoją wiedzę i relacje z Bogiem nie tylko podczas zdalnej katechezy, ale też na spotkaniach w kaplicy. Bezpośrednio przed otrzymaniem sakramentu wylania Ducha Świętego, młodzi przeżywali w parafii Triduum - trzy wieczory poświęcone na adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę, Spowiedź Świętą oraz przygotowanie liturgiczne. Było zarówno coś dla ducha jak i dla ciała. Ósmoklasiści mile wspominają niespodziankę przygotowaną przez Księdza Łukasza - spotkanie przy coli i ciastku.

Szafarz sakramentu podczas homilii uwrażliwił bierzmowanych na konieczność troski o niedzielną Eucharystię jako podstawę ich chrześcijańskiego życia. Odnosząc się do obrazu współczesnego Kościoła podkreślił, iż Jego przyszłość zależy właśnie od młodych.

Bierzmowanej młodzieży gratulujemy i życzymy, aby napełnieni Duchem Świętym odważnie i z zapałem  wyznawali swoją wiarę, rozwijali w sobie  otrzymane dary, stając się narzędziami w Bożych Rękach do ewangelizacji otoczenia. Życzymy naszym młodym parafianom, aby przed każdą życiową decyzją, tą mniejszą i tą większą, wzywali pomocy Ducha Świętego, rozeznając wolę Bożą i ją wypełniając.