Cud nad Cudami

Roraty 20

Mimo utrudnień związanych z epidemią, przez kolejne dni Adwentu mieliśmy możliwość uczestnictwa w roratach rano i wieczorem, czy to poprzez transmisję internetową, czy w naszej świątyni, z zachowaniem norm sanitarnych. Zgłębialiśmy „Cud nad cudami”, który dzieje się we wszystkich kościołach świata. Odkrywaliśmy na nowo czym jest Eucharystia, jak się do niej przygotowywać, jak ją przeżywać. Poznawaliśmy poszczególne części Mszy Świętej oraz ich znaczenie, aby z jeszcze większą pobożnością w niej uczestniczyć.

Duszpasterze przybliżyli nam postacie sług Bożych, błogosławionych i świętych rozkochanych w Eucharystii, dla których Msza Święta była najważniejszym wydarzeniem każdego dnia.

Dzieci przynosiły na roraty swoje dobre uczynki, spisane na papierowych sercach. Na koniec rorat adwentowe serduszka ozdobiły drogę do szopki, co ma swoją głęboką symbolikę – dobre uczynki są drogą do spotkania z Bogiem w tajemnicy Jego Narodzenia.

Przez cały Adwent do domów parafian wędrowały wylosowane przez najmłodszych uczestników figurki aniołów, mobilizując do wspólnej modlitwy rodzinnej. Podczas ostatnich rorat figurki zostały wylosowane na stałe przez dwoje dzieci-szczęściarzami okazali się Oliwia i Krystian.