Niedziela Św. Franciszka

Ekosłupek

Polski papież uczynił św. Franciszka patronem ekologów. W 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II pragniemy wspólnie podjąć konkretne wyzwania, aby zatroszczyć się o nasze środowisko w duchu Encykliki "Laudato si" Papieża Franciszka. Ojciec Święty wskazuje na głęboki i palący kryzys ekologiczno-społeczny i apeluje o wzięcie odpowiedzialności za świat, który współtworzymy.

Tegoroczna Niedziela św. Franciszka - 4 października była kulminacją obchodów Czasu dla Stworzenia - ogłoszonym oficjalnie przez papieża Franciszka okresem (od 1 IX do 4 X), gdy Kościół na całym świecie poświęca się szczególnie modlitwie i praktycznej trosce o ochronę Bożego Stworzenia. Tematem przewodnim była woda, jako nasz największy skarb.

Dzięki współpracy Parafialnego Zespołu Caritas ze Światowym Ruchem Katolików na Rzecz Środowiska nasza parafia otrzymała zbiornik na deszczówkę. Po Mszach Świętych rozdawane były również ulotki dotyczące ochrony wody i perlatory do kranów.

Przy kaplicy został zamontowany również ekosłupek - urządzenie monitorujące całodobowo jakość powietrza. Jest on włączony w Krajowy Indeks Powietrza - www.krajowyindekspowietrza.pl (z tej strony można pobrać aplikację na telefon, aby móc w każdym czasie sprawdzić czym oddychamy w naszej dzielnicy).

Celem tych działań jest wdrożenie praktycznych zmian w funkcjonowaniu parafii, gdyż jako chrześcijanie jesteśmy w sposób szczególny wezwani, by chronić nasz wspólny dom – Ziemię.

Włączając się w te działania, każdy dokłada swoją „cegiełkę” do dzieła ochrony stworzenia i daje przykład innym parafianom, sąsiadom i większym społecznościom.