Parafia ma nowych ceremoniarzy

Ceremoniarze

Z dniem 20 lipca 2020 r. zakończył się Kurs Ceremoniarza 2019/2020 diecezji tarnowskiej. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów, uczestnicy Kursu przyjęli błogosławieństwo, po którym zostali dopuszczeni do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Ze względu na epidemię, uroczystości odbywały się w rejonach, do których należą parafie młodzieńców. Krzyże pobłogosławione przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża podczas centralnej uroczystości w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie,  zostały wręczone ceremoniarzom podczas uroczystości rejonowych.

Nasza parafia może poszczycić się nowymi ceremoniarzami – są to Szymon Górka i Mateusz Król, którzy po ukończeniu Kursu otrzymali błogosławieństwo na wykonywanie posługi dnia 21 września w kościele pw. św. Elżbiety w Starym Sączu z rąk tamtejszego proboszcza, Księdza Marka Tabora.

Szymonowi i Mateuszowi gratulujemy podjęcia tego wyzwania oraz wytrwałości w poszerzaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w ich nowej, odpowiedzialnej posłudze. Niech Bóg błogosławi!