Za Prymasem Tysiąclecia na szczyty miłości

Bieszczady

Lektorzy pod opieką Księdza Romana odbyli w październiku rekreacyjno-formacyjny wyjazd w Bieszczady. Pierwszego dnia w godzinach popołudniowych udali się do miejscowości Lutowiska, a długiej podróży towarzyszyła radość i wspólny śpiew. Nie zabrakło także  modlitwy różańcowej. Drugi dzień rozpoczął się wędrówką z Wołosatego do Ustrzyk Górnych wyjątkowo malowniczą trasą. Udało się zdobyć Tarnicę, najwyższe wzniesienie w Bieszczadach.

Bardzo ważnym punktem programu była wizyta w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Tu w zaciszu bieszczadzkiej przyrody przez rok przebywał jako w czwartym miejscu internowania Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Z tego miejsca popłynęło do  naszych lektorów przesłanie, żeby nigdy nie pozwalać na to, by w sercu gościł gniew i złość. W drugim człowieku mają widzieć brata i siostrę.

Prymas Wyszyński, kandydat na Ołtarze, zadziwiał wyjątkową postawą miłości wobec swoich wrogów i prześladowców zapewniając, iż nie spowodują, że zacznie ich nienawidzić. Ksiądz Roman podzielił się ze swoimi podopiecznymi osobistą refleksją na temat szczególnego znaczenia tego duszpasterza w jego życiu. Prymas był i jest dla Księdza Romana wzorem, autorytetem i pasterzem, jest szczególnie bliski jego sercu. Może  być także wzorem dla naszych lektorów i dla każdego z nas.