Rycerze Niepokalanej

Rycerze Niepokalanej

Dnia 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zapoczątkowała istnienie nowa wspólnota parafialna. Podczas wieczornej Mszy Świętej, grupa piętnastu naszych parafian wstąpiła oficjalnie w szeregi Rycerstwa Niepokalanej. Na uroczysty obrzęd przyjęcia do wspólnoty składało się poświęcenie i nałożenie przez Ks. Proboszcza Cudownego Medalika oraz wspólne odmówienie przez grupę specjalnej formuły modlitewnej.

Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej - w skrócie MI - Militia Immaculatae (łac.) to istniejący od 1917r. ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria  Kolbe. Istotą i podstawowym warunkiem przynależności do Rycerstwa jest osobiste oddanie się Niepokalanej. Ma ono cel apostolski- szerzenie Królestwa Chrystusowego przy pomocy i za pośrednictwem Maryi. Nazwa Stowarzyszenia wskazuje na charakterystyczny motyw walki, którą podejmuje każdy wstępujący w szeregi MI. Chodzi tu o walkę z "siłami ciemności", zorganizowanymi przeciw Kościołowi, której to walce przewodzi Niepokalana. Dlatego Rycerstwo odwołuje się do dobrze znanego obrazu na Cudownym Medaliku, przedstawiającego Niepokalaną, która stoi na kuli ziemskiej, oplecionej przez węża-szatana, i miażdży stopą jego głowę. Z Jej rąk spływają na Ziemię promienie łask. Jest to biblijny obraz walki węża i Niewiasty, tej właśnie walki, w której uczestniczy Rycerstwo Niepokalanej. Nazwa Stowarzyszenia podkreśla szlachetność tej walki, ponieważ ze stanem rycerskim zawsze kojarzą się takie cnoty, jak: honor, wierność, hart ducha, odwaga.

Każdy Rycerz Niepokalanej powinien dbać o swoje uświęcenie, być apostołem w swoim środowisku, nosić i propagować Cudowny Medalik, który jest znakiem matczynej troski Maryi o grzeszników i służy jako środek do ich nawracania. Przynajmniej raz na dzień Rycerz zwraca się do Niepokalanej słowami: „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”. Intencje modlitewne, co miesiąc, wyznacza mu Maryja – w „Rycerzu Niepokalanej”, w „Informatorze Rycerstwa Niepokalanej”, w „Modlitewniku rycerza Niepokalanej”, i na stronie: www.niepokalanow.pl. W rękach Rycerza często jest Pismo Święte, które rozważa. Przeżywa on i szerzy   nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Dodatkowe postanowienia i ofiary są dobrowolne.

Rycerstwo Niepokalanej, przybierając różne formy działalności, liczy obecnie ok. 3 mln członków.

Nasi parafialni Rycerze będą uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych pod kierunkiem  ks. Romana Górowskiego, w każdą środę przed wieczorną Eucharystią poprowadzą modlitwę różańcową oraz włączą się w przygotowanie pierwszopiątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu.