Kalendarz

z intencji Róży p. Krystyny w intencji członkiń Róży oraz za zmarłe członkinie
Niedziela 27 Wrzesień 2020, 07:00